Skip links

Пазар на труда и социална политика

Отговорът на SMEUnited на първата фаза от консултации на социалните партньори съгласно член 154 ДФЕС относно изпълними действия за справяне с предизвикателствата, свързани със справедливите минимални заплати

На 14 януари Европейската комисия започна първата фаза на консултации със социалните партньори относно евентуални европейски действия за справяне с

Сребърна сделка за Европа: ЕС и неговите държави-членки трябва да гарантират качествена дългосрочна грижа за по-възрастното си население на регулирания пазар

Докладът на ЕИСК разкрива, че ситуацията в сектора на грижите за живеене е неустойчива, тъй като условията на труд на