Skip links

Пазар на труда и социална политика

Призив от страна на Агенцията по заетостта към работодателите, които освобождават работници и служители, за оказване на съдействие и улесняване на регистрацията им в Дирекциите „Бюро по труда”

С писмо изх. № 20-00-403/15.04.2020 г. Директорът на Агенцията по заетостта се обърна към национално представителните организации на работодателите с

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.)

В закона за разписани няколко групи мерки, част от които представяме накратко за улеснение на нашите членове: В Кодекса на

Работодателите очакват бум на болничните заради коронавируса

От социалното министерство препоръчаха при възможност работодателите да въвеждат гъвкаво работно време и дистанционен труд като предпазна мярка срещу разпространението на коронавируса. Потърсихме

Мотивирани ли са младите българи да се завърнат в страната Трудовият ни пазар е коренно променен и дава много възможности, отчитат експерти

Мотивирани ли са младите българи, които завършват образованието си в чужбина, да се върнат в родината си и какво правят

Ще има ли достатъчно учители и инженери след десетилетие Колко сериозни са дисбалансите на трудовия пазар и какви са начините за преодоляването им

След 10 години у нас ще има недостиг на кадри във всички области, но най-болезнен ще бъде дефицитът на технически специалисти.