Skip links

Заявление за членство в Съюз за Стопанска Инициатива

С попълването на настоящото заявление, Вие официално заявявате своето желание за присъединяване към Съюза за Стопанска Инициатива. След подаване на заявлението към нас, ние ще имаме отговорността да прегледаме информацията и да се свържем с Вас в срок от 24 часа.

Стъпки:

  1. Изтеглете релевантния за Вас документ за заявка, попълнете го и го верифицирайте с електронен подпис.
  2. Попълнете полетата на формуляра за заявки по-долу с нужната информация.
  3. Прикачете попълнения и подписан документ и натиснете бутона „Изпрати„.

Документи:

Фирми

/заявление + пълномощно/

Общини ЗМСМА

/заявление + пълномощно/

Колективни членове

/заявление + пълномощно + списък заявление за членство/

Документ - Юридически лица – фирми

Документ - Браншови организации

Списък на членовете на браншова организация

Формуляр за заявки