Skip links

Заявление за членство в Съюз за Стопанска Инициатива

С попълването на настоящото заявление, Вие официално заявявате своето желание за присъединяване към Съюза за Стопанска Инициатива. След подаване на заявлението към нас, ние ще имаме отговорността да прегледаме информацията и да се свържем с Вас в срок от 24 часа.

Стъпки:

  1. Изтеглете релевантния за Вас документ за заявка – За „Юридически лица“ или „Браншови организации“ и списъка на техните членове, попълнете го/ги и го/ги верифицирайте с електронен подпис.
  2. Попълнете полетата на формата по-долу с нужната информация.
  3. Преди изпращане прикачете попълнения/ните документ/и и натиснете бутона „Изпрати„.

Документ - Юридически лица – фирми

Документ - Браншови организации

Списък на членовете на браншова организация

Формуляр за заявки