Skip links

Работодателите очакват бум на болничните заради коронавируса

От социалното министерство препоръчаха при възможност работодателите да въвеждат гъвкаво работно време и дистанционен труд като предпазна мярка срещу разпространението на коронавируса. Потърсихме мнението по темата на Българската стопанска камара (БСК) и на Съюза за стопанска инициатива (ССИ), които са признати от държавата за представителни работодателски организации.  „Подобна мярка би била ефективна и ще допринесе за ограничаване на разпространението на вируса“, заявиха от съюза, но обърнаха внимание, че е необходима и „строга дисциплина от страна на работниците и служителите, които ще работят от разстояние“, като те действително ограничат движението си на обществени места.  Според камарата препоръката на министерството отговаря на извънредната ситуация в момента. „Всяко предприятие, със съдействието на службата по трудова медицина, следва да направи преценка за необходимостта и начина за реорганизиране на работния процес“, обясниха от БСК. Каква част от работодателите обаче могат да се съобразят с препоръката?  От ССИ поясниха, че този модел на организация на труда не е възможен в производствения сектор, както и по отношение на част от услугите. Според техните наблюдения „голяма част от работодателите вече са предприели мерки за реорганизация на работата в предприятията си – изцяло или частично“. От БСК също са на мнение, че препоръката не може да бъде приложима за много предприятия от реалната икономика. Препоръчват да се направи реорганизация на работния процес, която да предотврати струпването на много хора в едно помещениеС оглед първите случаи на коронавирус у нас, очакват ли работодателите бум на болничните листове? От БСК очакват рязко увеличение на болничните листове, включително на тези, които се издават за карантина.

Според ССИ също може да се очаква рязко повишаване на заболеваемостта, свързано с начина на разпространение на коронавируса и с необходимостта от спазване на карантина при съмнение.  Достатъчно информирани ли са работодателите как могат да защитят здравето на персонала си?  От съюза отчитат, че работодателите разполагат с достатъчно информация за необходимите превантивни мерки, които трябва да предприемат за ограничаване на заразите. Изтъкват обаче, че има затруднения за снабдяване с дезинфектанти в необходимите им количества.  В края на февруари от БСК са разпространили препоръки към предприятията за превенция. Част от мерките, които могат да се предприемат, са: ограничаване на служебни пътувания; замяна на пряката комуникация с електронна, когато е приложимо; съгласуване на необходимостта от временна реорганизация, за да се намали струпването на хора на едно място; завишени хигиенни изисквания; провеждане на извънреден инструктаж.Какви ще бъдат загубите за работодателите, ако им се наложи да въвеждат строги забрани заради коронавируса? От съюза коментираха, че на този етап е рано да се прогнозира размерът на загубите за работодателите. „Във всеки случай те ще са значителни и ще зависят от това дали разпространението на COVID-19 ще бъде ограничено. Големи загуби вече се търпят в ресторантьорския и хотелиерския бранш, съща така от организаторите на културни събития“, заявиха от организацията.  Според камарата проблемът със възможните загуби е свързан с множество аспекти, сред които електронно управление. „Ако съществуваше ефективно и работещо такова, загубите за работодателите биха били по-малки и въвеждането на гъвкави режими на работа за някои сектори щеше да бъде много по-приложимо“, категорични са те.