Skip links

ССИ ОБСЪДИ БИЗНЕС СРЕДАТА У НАС С ЕКСПЕРТИ ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ (ОИСР)

Съюзът за стопанска инициатива, заедно с останалите работодателски организации, се срещна с експерти от Комитета по заетост, труд и социални въпроси на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) във връзка с процеса на подготвителни дейности за присъединяване на Република България към ОИСР. 

Във фокуса на разговорите беше функционирането на социалния диалог и най-вече осезаемата необходимост от по-активна роля на работодателските организации в страната. Участниците обсъдиха бизнес средата в България и основните предизвикателства пред икономиката. 

По време на срещата акцент беше поставен върху създаването на нови работни места, недостига на умения на кадрите у нас и не на последно място – създаването на ефективни политики за обучението им. 

“Във фокуса на ССИ е развитието и подобряването на дигиталната култура у нашите членове, която ще допринесе за по-плавен преход към дигиталната трансформация. Насърчаваме дуалното образование, професионалното обучение и преквалификация като реална възможност за подпомагане пазара на труда с необходимите квалифицирани кадри”, коментира председателят на ССИ – проф. Красимира Станева. И добави, че успешното развитие на проекта ЕЦИХ „Тракия“ е сериозно предимство, което допринася освен за квалификацията на кадри и за успешното внедряване на иновативни технологии в производствените процеси. 

Проф. Станева отбеляза, че ССИ обръща и сериозно внимание на мониторинга и поддържането на здравословна работна среда в условията на дигитален преход.  И добави, че от съществено значение е достъпът до специализирани данни за динамичните икономически процеси, които се прилагат при анализа на риска и прогностичните оценки за състоянието на малкия и среден бизнес.