Skip links

Условия и правила за ползване на сайта

Условия и правила за ползване на сайта www.ssibg.org

 • Настоящите условия уреждат правилата за ползването на официалната интернет-страница на Съюза за стопанска инициатива („ССИ”) – www.sssibg,org (наричанo по-долу за краткост „Сайта“).
 • Сайтът е собственост на Работодателска организация „Съюз за стопанска инициатива”, БУЛСТАТ 000707584, регистрирано в Регистъра на синдикалните и работодателски организации към Софийски градски съд по ф. д. № 287/1990 г., парт. № 26, рег. № 9, том 1, стр. 125, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 51Д, ет. 4, офис 11, тел.: +359 2 970 48 40/
  +359 882 393 275, e-mail: office@ssibg.org.
 • Сайтът на ССИ е създаден с цел да представя и популяризира пред обществеността информация за осъществяваните от Съюза дейности. 
 • Можете да разглеждате сайта свободно, без да е необходима предварителна регистрация и предоставянето на лични данни.
 • ССИ издава тематични бюлетини, подпомагащи дейността на бизнеса, достъпът до които е безплатен,

             Правна информация

 • Влизайки в Сайта се съгласявате и приемате настоящите условия и правила за ползването му. В случай, че не сте съгласни с тях, не използвайте Сайта. 
 • ССИ може да публикува на Сайта си тематични бюлетини/статии, касаещи бизнеса, до които имате безплатен достъп.
 • Съдържанието на Сайта е предмет на авторско право. Всяко ползване и/или публикуване на информация, снимки и данни от Сайта, включително в средствата за масова информация, е обвързано с назоваване на източника. Търговските марки и лога, както и съдържанието на www.ssibg.org, са собственост на ССИ. 
 • ССИ си запазва правото да актуализира информацията, да променя съдържанието и визията на сайта си  www.ssibg.org, без да дължи предварително уведомление за това.  Тези промени влизат в сила незабавно след публикуването им на Сайта и са задължителни за всички потребители. Потребителите имат задължение да правят справка за промени в Условията за ползване на сайта при всяко посещение на страницата. Ако продължите да ползвате сайта, изрично се съгласявате с направените промени.

Ограничение на отговорността

ССИ не носи отговорност за:

 • вреди, произтичащи от прекъсване, спиране или забавяне на интернет мрежата или поради други причини;
 • вреди, разходи и/или загуби, причинени от използването или невъзможността за използване на материали от този сайт;
 •  съдържанието и/или верността на интернет страници, към които водят публикувани в сайта електронни препратки;

Ограничен достъп до сайта на ССИ

 • ССИ си запазва правото да спре достъпа Ви до сайта си по всяко време, ако съществуват съмнения, че използвате сайта по начин, който противоречи на тези Условия и правила за ползване и/или на действащото законодателство, или по друг увреждащ начин. 
 • ССИ  не носи отговорност за настъпили вреди на трети лица в резултат на неспазването на изискванията за ползване на Сайта. 

Бисквитки

 • Сайтът на ССИ  използва „Бисквитки”. С използването на сайта, Вие приемате и се съгласявате с това. 
 • Бисквитките са малки текстовеи файлове, които се съхраняват на хард диска на компютъра. Те не съдържат лична информация и се използват за улесняване на посетителите на сайта.  Може да изключите използването на бисквитки във вашия браузър, но имайте предвид, че ако го направите, това може да затрудни използването на функционалностите на Сайта.

Повече за използването на „Бисквитките” на Сайта можете да откриете тук.