Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Мисия и Визия

За Нас:

Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) е учреден на 22.12.1989 г. като първото неправителствено сдружение на частните предприемачи в Република България, с цел да обедини частния бизнес в страната и да подпомага дейността и успешното му развитие. ССИ е национално представителна организация на работодателите от 1993 год. и според последни данни на Националния осигурителен институт представлява над 10 500 предприятия с над 120 000 заети в тях, 66 браншови организации и 103 общински органи на територията на цялата страна. Днес ССИ е автентичен представител на микро, малкия и среден бизнес и на занаятите в България и представлява членовете си пред органи, организации и институции на местно, национално и международно равнище. ССИ е динамично развиваща се организация, която отговаря на ежедневните предизвикателства пред бизнеса. Като надежден партньор, ССИ подпомага активно дейността на членовете си чрез разработването на навременни и подходящи инструменти, политики и решения. Мисията на ССИ е да подпомага запазването и развитието на бизнеса на членовете си, да насърчава предприемаческия дух и създаването на нови предприятия и работни места, да работи активно за икономическия и социален напредък на страната. В качеството си на отговорен социален партньор, ССИ допринася за сигурност и растеж на микро, малките и средни предприятия и занаятите чрез лобиране с всички, позволени от закона средства за политики, ориентирани към създаване на балансирана и благоприятна икономическа среда и намаляване на административните и бюрократични тежести. ССИ е доказан партньор на предприемачите и работодателите, който представлява и защитава интересите им. Мотото на ССИ е “Действай първо за малките”, защото те имат най-голяма нужда да бъдат подкрепяни, за да могат да се справят с рисковете и предизвикателствата, които стоят пред тях. Дейностите за постигане на целите на ССИ включват провеждане на проучвания на условията за бизнес и изготвяне на системни анализи, разработване на предложения за изменения на закононви и подзаконови нормативни актове, предложения за подобряване на бизнес климата в страната, планове за икономическо и финансово подпомагане на фирмите от микро, малкия и среден бизнес и занаятите и се реализира чрез:
  • Участие в консултации и сътрудничество в законотворческия процес;
  • Участие в Националния съвет за тристранно сътрудничество;
  • Представителство в комисии и комитети за наблюдение на оперативни програми;
  • Представителство в общински, областни и регионални съвети за развитие и комисии;
ССИ членува в SMEUnited, ESBA, ECSO, EAfA и Pact for Skills и работи в партньорство с ADAPT International и други европейски и международни организации и институции за постигане на целите си.

Кратка презентация на Съюз за Стопанска Инициатива можете да изтеглите от тук:

⬇️ DOWNLOAD

+ 0 к
Предприятия
0
Браншови организации
88
Общински организации
88 к
Заети лица