Skip links

Партньорства:​

ССИ в цифри

10 000+

предприятия

66

браншови
организации

120 000+

заети лица

103

местни
структури

Актуално по темата

Tags

ПРИОРИТЕТИТЕ НА СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА В СТАНОВИЩА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ

Съюзът за стопанска инициатива е активен участник в пленарните сесии на Икономическия и социален съвет на Република България (ИСС), където бяха