ЗА НАС

Съюзът за стопанска инициатива /ССИ/ е основан непосредствено след демократичните промени в България, на 22 декември 1989 година, под името „Съюз за стопанска инициатива на гражданите“. Учредители са частни фирми, обединени около основна цел – защита на интересите и подпомагане на частния бизнес, в лицето на неговите членове.

През 1993 година ССИ е признат,с решение на Министерски съвет на Република България за национално представителна организация на работодателите и участва активно в тристранния диалог (работодатели – синдикати – изпълнителна власт) на всички нива – национално, отраслово и общинско.

ССИ се самоопределя преди всичко като съюз на малкия и среден бизнес. Малките и средните предприятия са над 90 % от всички предприятия в България. Поради своята гъвкавост, като носител на конкуренция и новаторство те са основата на всяка икономика.

Защо да се присъединя към ССИ?

Защитаваме интересите на бизнеса

ССИ легитимно представлява и защитава интересите на бизнеса пред всички органи на тристранното сътрудничество, държавните и общинските власти в България

Разрешаваме проблемите на своите членове

ССИ лобира с всички позволени от законите средства за защита на интересите и решаването на принципните проблеми на своите членове на всички нива на изпълнителната власт

Международни контакти в бизнеса

ССИ има международни контакти с авторитетни работодателски организации, които подкрепят усилията му за промяна на институционалната и нормативната рамка за правене на бизнес в България в съответствие с модерните индустриални отношения.

НОВИНИ

СЪБИТИЯ

НАШИ ЧЛЕНОВЕ