Skip links

Управителен Съвет

проф. д-р Красимира Станева

Председател на УС на ССИ

Лъчезар Граматиков

Заместник-председател

Иван Влаев

Заместник-председател

Светослава Георгиева

Член

Габриела Козарева

Член

Пламен Бобоков

Член

Доц. Нончо Димитров

Член

Димитър Димитров

Член

Милен Каменов

Член

Владимир Данаилов

Член

Красимир Симонски

Член

Контролна Комисия

Атанас Темелков

Председател на Контролна Комисия

Васка Бакларова

Член

Мария Масларова

Член

Орлин Тимов

Член

Стефка Шефкенова

Член