Skip links

Управителен Съвет

Орлин Николов Тимов

Председател на УС на ССИ

Иван Веселинов Влаев

Член

Лъчезар Граматиков

Член

Доц. Нончо Иванов Димитров

Член

Емил Методиев Янков

Член

Милен Кирилов Каменов

Член

Димитър Димитров Димитров

Член

Контролна Комисия

Мария Гърлова Масларова

Член

Стефка Николаева Шевкенова

Член

Светослава Илиева Георгиева

Член