Skip links

Документи

Устав на ССИ

РЕШЕНИЕ № 23 ОТ 14 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ