Skip links

Документи

УСТАВ НА ССИ ПРИЕТ НА 17.11.2023

pdf

УСТАВ НА ССИ ПРИЕТ НА 17.11.2023

docx

РЕШЕНИЕ № 23 ОТ 14 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ

pdf