Skip links

Валентина Градинарска: Наблюдаваме засилен интерес към здравната застраховка

„Наблюдавам засилен интерес към здравна застраховка, но той не е свързан с COVID – 19“. Това заяви в интервю за БГНЕС Валентина Градинарска, изпълнителен директор на Животозастрахователен институт АД и член на Съюза за стопанска инициатива.

Според нея повишеното търсене е обусловено от други фактори в здравната ни система. Здравната застраховка дава сигурност и финансово спокойствие при настъпило застрахователно събитие, възможност да се намалят средствата за лечение, като в рамките на застрахователната сума се възстановяват направени разходи за лекарства, прегледи и изследвания, болничен престой или операция.

„Ние като социално отговорна компания, за която клиентът и неговите потребности са особено важни, следейки събитията от последния месец, разработихме и пуснахме на пазара продукт „Рискова застраховка живот с допълнително покритие за събития настъпили следствие на заболявания с инфекция от коронавирус”. За да се сключи застраховка е достатъчно да се изпрати запитване на сайта на дружеството office@jzibg.com или да се посети офис на „Животозастрахователен институт” АД или офис на ЗК „Лев инс” АД“, посочи Градинарска.

Здравните застраховки, които се предлагат на българския пазар според броя застраховани лица се разделят на индивидуални, семейни и групови. Според застрахователното покритие са два вида: доброволни здравни застраховки, които включват няколко основни вида покритие (профилактика, извънболнична медицинска помощ, болнична медицинска помощ, дентални услуги, възстановяване на разходи за здравни стоки.) и застраховка критични болести, която покрива разходи за лечението на най-масовите тежки заболявания.

На въпроса дали ще се отрази отрицателно на българския пазар разрастването на епидемията от коронавирус, Валентина Градинарска заяви: „Виждаме как негативният ефект на вирусната епидемия оказва влияние върху световната икономика. Застраховането е важен елемент от пазарната инфраструктура и неотменим компонент на икономическата и социалната сфера и като такъв, негативния ефект от COVID – 19 ще се отрази и на застрахователния пазар“.

Специалистът даде пример с ограничаването на пътуванията в чужбина, което логично ще доведе до отлив при сключването на застраховката “Помощ при пътуване в чужбина”.

„Увеличеното ползване на медицински услуги при здравните застраховки може да доведе до увеличена квота на щетимост по полиците и отрицателен резултат в балансите на дружествата“, подчерта Валентина Градинарска.

„Като дружество, което се грижи за здравето на клиентите си и връзка със създалата се епидемиологична обстановка, ви информираме, че „Животозастрахователен институт” АД пуска в продажба Рискова застраховка „Живот” с включено допълнително покритие за временна неработоспособност, причинена от COVID – 19. Застраховката може да предлагате както на индивидуални, така и на корпоративни клиенти. Лечебните заведения на територията на страната са подходяща таргет-група за този вид застраховка“, добави тя.