Skip links

Във връзка с взетото днес от Народното събрание решение за обявяване на извънредно положение за ограничаване на разпространението на заразата от COVID-19, беше проведена среща на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите с Министъра на труда и социалната политика за набелязване на конкретни мерки

Министерството на труда и социалната политика с цел ограничаване на разпространението на заразата от COVID-19 препоръча работодателите, в чиито предприятия това е възможно, да подходят към въвеждане на промени в организацията на труда, включително въвеждане на работа от разстояние или работно време с променливи граници, особено по отношение на уязвимите групи работници и служители – хора с увреждания, хора над 60-годишна възраст, хора с хронични заболявания, бременни, жени в процедура ин-витро, родители на деца до 8 клас.

Социалните партньори се обединиха около общата позиция, че трябва да бъдат предприети такива мерки, които да минимизират рисковете от съкращения на персонала.

По време на срещата беше обсъдена възможността за създаването на т.нар. „чисти транспортни коридори“, по които да бъдат обезпечени необходимите доставки от храни, лекарства и медицински консумативи. Беше обсъден и въпросът „чистите транспортни коридори“ да бъдат използвани и за обезпечаване на доставките на суровини за производството и за износ на стоки, за да бъдат намалени и минимизирани загубите за бизнеса.

Министерството на труда и социалната политика се ангажира да поддържа комуникационен канал със социалните партньори, като те ще бъдат информирани за всички планирани мерки по овладяване на заразата от COVID-19.

При наличието на въпроси във връзка с начина, по който може да въведете промени в организацията на труда във вашето предприятие, или относно необходимите мерки, които следва да предприемете, може да отправяте запитвания на контактната ни форма на нашия сайт.