Skip links

НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации

НАП публикува предварително попълнените данъчни декларации за облагане на доходите на физически лица. Те са достъпни от днес в портала за е-услуги на Националната агенция за приходите. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП), вече имат достъп до въведената информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, субсидии, изплатени на земеделски производители, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица. Издаването на ПИК е безплатно и става във всеки офис на НАП в страната, независимо от постоянния адрес на лицето, уточняват от приходната агенция.

Предварително попълнените данни от НАП са получени от справките, подадени от работодателите и самоосигуряващите се за платените от тях през миналата година заплати, хонорари и други доходи на физически лица. Преди да потвърдят попълнената декларация, е необходимо потребителите да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това е необходимо, съветват от НАП.

Лицата, които нямат електронен подпис или персонален идентификационен код, могат да декларират доходите си на място в офис на НАП или по пощата. Данъчната кампания за деклариране на доходите, получени през 2019 г. приключва на 30 април. Допълнителна информация за декларирането на доходите за миналата година може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена според тарифите на съответния оператор. 

Междувременно във връзка с епидемиологичната обстановка в страната от Осигурителния институт призоваха всички свои клиенти да се въздържат от лично посещение в офисите на институцията в цялата страна, освен в случаи на реална неотложност. От НОИ посъветваха хората да използват електронните им услуги, да се свържат с контактния център (0 700 14 802) или да изпращат писма или имейли.

Както е известно, персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ предоставя удобен и при сегашните обстоятелства особено подходящ начин за ползване на редица електронни, справочни и административни услуги през интернет страницата на института. Притежатели на ПИК към момента са около 1,5 милиона български граждани, които чрез него и без да посещават офисите на институцията могат да получат персонални справки, които са свързани с достъп до личните им данни. По интернет те могат да следят осигурителния си статус и дали работодателят им начислява дължимите осигуровки.

Ако им предстои пенсиониране, потребителите могат да проверят наличната информация за натрупания си осигурителен стаж и доход, както и да изчислят прогнозния размер на пенсията си. В случай че са останали без работа или са в отпуск по болест или по майчинство, чрез своя ПИК лицата могат дистанционно да следят дали им е отпуснато полагащото им се обезщетение и дали същото е изплатено. Освен това имат възможността да проследяват постъпилите данни за издадени болнични листове и кои документи за тяхното изплащане са вече налични в НОИ.

С ПИК може да се подаде заявление по електронен път за извършване на редица административни услуги, да се зададе актуален въпрос или да се подаде сигнал или жалба, изискващи достъп до лични данни, чрез контактните форми.

Електронизирани са и услугите за изчисляване на прогнозна пенсия, прогнозен размер на парично обезщетение за бременност и раждане, справка за статус на социално осигуряване от 1997 г. насам, справка за осигурителен стаж и доход при пенсиониране, справка за подадени декларации за социално осигуряване за осигурено лице за периоди след 2004 г., справка по ЕГН за изплатени чрез НОИ парични обезщетения и помощи от ДОО, справка за представени в НОИ документи и изплатени обезщетения и помощи от ДОО, справка за постъпили данни от издадени болнични листове в Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им, въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО, справка за изплатени парични обезщетения за безработица, справка за регистрирани заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица.

По данни на Осигурителния институт, на единния телефонен номер (0 700 14 802) постъпват от порядъка на 5000 обаждания на ден. Тарифата за разговори от фиксираната мрежа е на цената на един градски разговор за цялата страна. За разговори от мрежата на мобилни оператори, включително и международни, се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план. При ограничения на мобилния оператор към телефонни номера 0700* гражданите може да се свързват и чрез телефон +359 2 902 0506.