Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Пазар на труда и социална политика

Може ли бизнесът да отговори на исканията на синдикатите за 20% ръст на доходите?

Как ще отговори бизнесът на исканията на синдикатите? Отговорът от Васка Бакларова, председател на УС на Съюза за стопанска инициатива.

СВЕТЛИН ИЛИЕВ: ПРЕДЛОЖЕНОТО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗМЕРА НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ Е НАЙ-ГОЛЯМОТО ДОСЕГА.

В проведеното днес заседание на Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) взеха участие Изпълнителният заместник-председател на Съюза за стопанска инициатива Светлин Илиев и главен секретар адв. Ирина Репуц. Властта и бизнеса се събра да обсъди размерът на линията на бедност за страната за 2023 г. Изпълнителният заместник-председател Светлин Илиев изразява следното становище: „По предложения Проект …

СВЕТЛИН ИЛИЕВ: ПРЕДЛОЖЕНОТО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗМЕРА НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ Е НАЙ-ГОЛЯМОТО ДОСЕГА. Прочетете още »

Данъчни облекчения за деца

Съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗДДФЛ работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа (ГДО), намалена с предвидените в ал. 3 данъчни облекчения, и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя. Ал. 3 предвижда, …

Данъчни облекчения за деца Прочетете още »

Актуализацията на бюджета е важна за бизнеса

Наложително е подкрепата за бизнеса за запазване на съществуващата заетост на работници или служители чрез осигуряване на финансов ресурс на работодатели от засегнатите сектори и икономически дейности вследствие на пандемията от COVID-19 да продължи до края на 2021 г. и с хоризонт за 2022 г., това заявиха експертите от работодателската организация Съюз за стопанска инициатива, …

Актуализацията на бюджета е важна за бизнеса Прочетете още »

Проучване на агенцията по заетостта на потребностите на работодателите от кадри

Агенцията по заетостта стартира първото за 2021 г. проучване на потребностите на работодателите в България от работна сила, което се осъществява на основание чл. 10 от Закона за насърчаване на заетостта, съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната. Проучването ще се извърши сред статистическа извадка от 8000 …

Проучване на агенцията по заетостта на потребностите на работодателите от кадри Прочетете още »

Преференции за работодатели и безработни по закона за насърчаване на заетостта

Снимка: www.az.government.bg От 08.03.2021 г. във всички Дирекции „Бюро по труда“ в страната се приемат заявления от работодатели или регистрирани безработни за ползване на финансова подкрепа по Закона за насърчаване на заетостта. Преференциите са по част от действащите през 2021 г. програми и мерки за стимулиране както на заетостта, така и на пригодността за работа, …

Преференции за работодатели и безработни по закона за насърчаване на заетостта Прочетете още »

Върховният касационен съд се произнесе с тълкувателно решение по няколко важни въпроса относно прекратяване...

Общото събрание на гражданската колегия (ОСГК) на Върховния касационен съд (ВКС) се произнесе с дългоочаквано решение по няколко важни въпроса относно обхвата на прекратителните основания по чл. 328, ал. 1, т. 6, 11 и 5 от КТ (Тълкувателно решение от 01.02.2021 г. по Тълкувателно дело № 4/2017 г.). Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 6 …

Върховният касационен съд се произнесе с тълкувателно решение по няколко важни въпроса относно прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 6, т. 11 и т. 5 от КТ Прочетете още »

МТСП пренасочи допълнителни средства по програми и мерки за обучение и заетост

Снимка: https://www.facebook.com/MinistryofLabourandSocialPolicy/ След съгласуване с Националния съвет за насърчаване на заетостта Министърът на труда и социалната политика на основание чл. 3, ал. 4 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) пренасочи общ ресурс от 430 550 лева към текущи програми и мерки за обучение и заетост, както следва: 148 214 лв. се пренасочват към прилагането на …

МТСП пренасочи допълнителни средства по програми и мерки за обучение и заетост Прочетете още »

SMEunited не е съгласен с предложението на ЕК за директива относно минималната работна заплата

Снимка: smeunited.eu SMEunited е силно разочарован от решението на Комисията да приеме директива за справяне с проблема за справедливите минимални заплати в Европа. Установяването на обвързваща рамка на европейско ниво надхвърля компетентността на ЕС. Нещо повече, това неизбежно ще попречи на автономността на социалните партньори и тяхната свобода на колективно договаряне. Президентът на SMEunited Магияр …

SMEunited не е съгласен с предложението на ЕК за директива относно минималната работна заплата Прочетете още »

SMEunited – нивото на заплатите не трябва да се определя на ниво ЕС

SMEunited е съгласна да започне официален диалог между европейските социални партньори и декларира готовността си да участва в преговори за препоръка на Съвета относно рамката на ЕС за минималните заплати. Това е становището, дадено на втората фаза на консултацията със социалните партньори, стартирана от Европейската комисия на 4 юни. В рамките на консултацията беше разгледано …

SMEunited – нивото на заплатите не трябва да се определя на ниво ЕС Прочетете още »