Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Пазар на труда и социална политика

Данъчни облекчения за деца

Съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗДДФЛ работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа (ГДО), намалена с предвидените в ал. 3 данъчни облекчения, и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя. Ал. 3 предвижда, …

Данъчни облекчения за деца Прочетете още »

Актуализацията на бюджета е важна за бизнеса

Наложително е подкрепата за бизнеса за запазване на съществуващата заетост на работници или служители чрез осигуряване на финансов ресурс на работодатели от засегнатите сектори и икономически дейности вследствие на пандемията от COVID-19 да продължи до края на 2021 г. и с хоризонт за 2022 г., това заявиха експертите от работодателската организация Съюз за стопанска инициатива, …

Актуализацията на бюджета е важна за бизнеса Прочетете още »

Проучване на агенцията по заетостта на потребностите на работодателите от кадри

Агенцията по заетостта стартира първото за 2021 г. проучване на потребностите на работодателите в България от работна сила, което се осъществява на основание чл. 10 от Закона за насърчаване на заетостта, съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната. Проучването ще се извърши сред статистическа извадка от 8000 …

Проучване на агенцията по заетостта на потребностите на работодателите от кадри Прочетете още »

Преференции за работодатели и безработни по закона за насърчаване на заетостта

Снимка: www.az.government.bg От 08.03.2021 г. във всички Дирекции „Бюро по труда“ в страната се приемат заявления от работодатели или регистрирани безработни за ползване на финансова подкрепа по Закона за насърчаване на заетостта. Преференциите са по част от действащите през 2021 г. програми и мерки за стимулиране както на заетостта, така и на пригодността за работа, …

Преференции за работодатели и безработни по закона за насърчаване на заетостта Прочетете още »

Върховният касационен съд се произнесе с тълкувателно решение по няколко важни въпроса относно прекратяване...

Общото събрание на гражданската колегия (ОСГК) на Върховния касационен съд (ВКС) се произнесе с дългоочаквано решение по няколко важни въпроса относно обхвата на прекратителните основания по чл. 328, ал. 1, т. 6, 11 и 5 от КТ (Тълкувателно решение от 01.02.2021 г. по Тълкувателно дело № 4/2017 г.). Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 6 …

Върховният касационен съд се произнесе с тълкувателно решение по няколко важни въпроса относно прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 6, т. 11 и т. 5 от КТ Прочетете още »

МТСП пренасочи допълнителни средства по програми и мерки за обучение и заетост

Снимка: https://www.facebook.com/MinistryofLabourandSocialPolicy/ След съгласуване с Националния съвет за насърчаване на заетостта Министърът на труда и социалната политика на основание чл. 3, ал. 4 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) пренасочи общ ресурс от 430 550 лева към текущи програми и мерки за обучение и заетост, както следва: 148 214 лв. се пренасочват към прилагането на …

МТСП пренасочи допълнителни средства по програми и мерки за обучение и заетост Прочетете още »

SMEunited не е съгласен с предложението на ЕК за директива относно минималната работна заплата

Снимка: smeunited.eu SMEunited е силно разочарован от решението на Комисията да приеме директива за справяне с проблема за справедливите минимални заплати в Европа. Установяването на обвързваща рамка на европейско ниво надхвърля компетентността на ЕС. Нещо повече, това неизбежно ще попречи на автономността на социалните партньори и тяхната свобода на колективно договаряне. Президентът на SMEunited Магияр …

SMEunited не е съгласен с предложението на ЕК за директива относно минималната работна заплата Прочетете още »

SMEunited – нивото на заплатите не трябва да се определя на ниво ЕС

SMEunited е съгласна да започне официален диалог между европейските социални партньори и декларира готовността си да участва в преговори за препоръка на Съвета относно рамката на ЕС за минималните заплати. Това е становището, дадено на втората фаза на консултацията със социалните партньори, стартирана от Европейската комисия на 4 юни. В рамките на консултацията беше разгледано …

SMEunited – нивото на заплатите не трябва да се определя на ниво ЕС Прочетете още »

Икономическите мигранти са предимство за икономиката на ЕС, признават от SMEUNited

Photographer: Aurore Martignoni, European Union, 2020 – Source: EC – Audiovisual Service Европейските комисари Йохансон и Шмит се срещнаха с икономически и социални партньори, за да подновят Европейското партньорство за интеграция, предлагайки възможности на бежанците да се интегрират на европейския пазар на труда. Генералният секретар на SMEUnited, Вероник Вилемс призна, че бежанците и икономическите мигранти са предимство …

Икономическите мигранти са предимство за икономиката на ЕС, признават от SMEUNited Прочетете още »

Кампанията за ползите от декларирания труд „Всички права запазени!“ – #EU4FairWork

В рамките на Европейската кампания за деклариран труд 2020 българската държава с подкрепата на социалните партньори провежда кампанията „Всички права запазени!“.  Ще бъде проведена широка разяснителна кампания относно ползите от декларирания труд, като основните материали които са достъпни на фейсбук страницата на кaмпанията: линк линк В рамките на европейската кампания „Европа за деклариран труд“ 2020 …

Кампанията за ползите от декларирания труд „Всички права запазени!“ – #EU4FairWork Прочетете още »