Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Пазар на труда и социална политика

Икономическите мигранти са предимство за икономиката на ЕС, признават от SMEUNited

Photographer: Aurore Martignoni, European Union, 2020 – Source: EC – Audiovisual Service Европейските комисари Йохансон и Шмит се срещнаха с икономически и социални партньори, за да подновят Европейското партньорство за интеграция, предлагайки възможности на бежанците да се интегрират на европейския пазар на труда. Генералният секретар на SMEUnited, Вероник Вилемс призна, че бежанците и икономическите мигранти са предимство …

Икономическите мигранти са предимство за икономиката на ЕС, признават от SMEUNited Прочетете още »

Кампанията за ползите от декларирания труд „Всички права запазени!“ – #EU4FairWork

В рамките на Европейската кампания за деклариран труд 2020 българската държава с подкрепата на социалните партньори провежда кампанията „Всички права запазени!“.  Ще бъде проведена широка разяснителна кампания относно ползите от декларирания труд, като основните материали които са достъпни на фейсбук страницата на кaмпанията: линк линк В рамките на европейската кампания „Европа за деклариран труд“ 2020 …

Кампанията за ползите от декларирания труд „Всички права запазени!“ – #EU4FairWork Прочетете още »

Правителството и социалните партньори подписаха национално тристранно споразумение

На 17.06.2020 г. Правителството на Република България и социалните партньори – национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, подписаха Национално тристранно споразумение. Споразумението е с 2-годишен срок на изпълнение с акцент върху първите 6 месеца. Споразумението е насочено към на икономическата среда и жизнения стандарт на населението, изграждане на съвременна конкурентоспособна икономика …

Правителството и социалните партньори подписаха национално тристранно споразумение Прочетете още »

Европейската комисия започва втори етап на консултации с европейските социални партньори

Европейската комисия започва втори етап на консултации с европейските социални партньори, синдикати и организации на работодателите за начините на  гарантиране на справедливи минимални работни заплати за всички работници в Европейския съюз. Първият етап на консултациите се проведе между 14 януари и 25 февруари 2020 г.  Комисията няма за цел да се въведе единна европейска минимална работна …

Европейската комисия започва втори етап на консултации с европейските социални партньори Прочетете още »

Спрете пандемията: Безопасността и здравето на работното място могат да спасят живота

Признавайки голямото предизвикателство пред което са изправени правителствата, работодателите, работниците и цели общества в световен мащаб за борба с пандемията COVID-19, Световният ден за безопасност и здраве при работа ще се съсредоточи върху справянето с огнището на инфекциозни заболявания по време на работа, по-специално върху пандемията Covid-19. Загрижеността нараства поради продължаващото увеличаване на инфектираните с …

Спрете пандемията: Безопасността и здравето на работното място могат да спасят живота Прочетете още »

Процедура за подаване на заявления за получаване на компенсации по ПМС № 55 от...

Кампанията за подаване на заявления за получаване на компенсации от работодатели по ПМС № 55/30.03.2020 г. вече е обявена, като на интернет страницата на Агенцията по заетостта са публикувани образци на документи, процедурата за кандидатстване и информация за работодателите. Във връзка с това много наши членове се обърнаха към нас с конкретни въпроси, които възникват …

Процедура за подаване на заявления за получаване на компенсации по ПМС № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Прочетете още »

9000 души с фалшиви болнични трябва да върнат 6,5 млн. лв. Близо 7000 души...

Над 9000 души с фалшиви болнични и обезщетения трябва да върнат на хазната 6,5 млн. лв. за миналата година. Това съобщиха от Националния осигурителен институт.  От тях близо 7000 неправомерно са получили парични обезщетения за: временна неработоспособност, бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, безработица и помощи за профилактика и рехабилитация. СВЪРЗАНИ Нови мерки …

9000 души с фалшиви болнични трябва да върнат 6,5 млн. лв. Близо 7000 души неправомерно са получили парични обезщетения Прочетете още »

Призив от страна на Агенцията по заетостта към работодателите, които освобождават работници и служители,...

С писмо изх. № 20-00-403/15.04.2020 г. Директорът на Агенцията по заетостта се обърна към национално представителните организации на работодателите с молба за оказване на съдействие от работодателите, които освобождават персонал, за улесняване на регистрацията на уволнените работници и служители в Дирекциите „Бюро по труда”. От Агенцията по заетостта призовават работодателите да улеснят прехода на техните …

Призив от страна на Агенцията по заетостта към работодателите, които освобождават работници и служители, за оказване на съдействие и улесняване на регистрацията им в Дирекциите „Бюро по труда” Прочетете още »

Становище на Съюза за стопанска инициатива по Проекта на Постановление на Министерския съвет за...

След запознаване с актуализирания проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при преустановяване на работа поради извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., Съюзът за стопанска инициатива изразява следното …

Становище на Съюза за стопанска инициатива по Проекта на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при преустановяване на работа поради извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Прочетете още »

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на...

В закона за разписани няколко групи мерки, част от които представяме накратко за улеснение на нашите членове: В Кодекса на труда са уредени нови разпоредби, с които се регламентират някои аспекти във връзка с обявено извънредно положение. При обявено извънредно положение работодателят има право, без съгласието на работника или служителя, да: А) Да възложи на …

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.) Прочетете още »