Skip links

Европейската комисия започва втори етап на консултации с европейските социални партньори

Европейската комисия започва втори етап на консултации с европейските социални партньори, синдикати и организации на работодателите за начините на  гарантиране на справедливи минимални работни заплати за всички работници в Европейския съюз.

Първият етап на консултациите се проведе между 14 януари и 25 февруари 2020 г.

 Комисията няма за цел да се въведе единна европейска минимална работна заплата, нито да се хармонизират системите за определяне на минималната работна заплата. Ако бъде приета, мярката ще се прилага различно в зависимост от системите и традициите на държавите членки при определянето на минималната работна заплата, като изцяло се зачитат националната компетентност и свободата на договаряне на социалните партньори.

В консултационния документ за втория етап се посочват възможни действия от страна на ЕС, с които да се гарантира, че минималните работни заплати се определят на подходящо равнище и защитават всички работници. Колективното договаряне играе ключова роля, както подчертаха социалните партньори в отговорите си на първия етап от консултацията.

Като отговорен социален партньор, Съюзът за стопанска инициатива ще отговори на въпросите и на това какъв вид инструмент би бил приложим и ще публикуваме своето конкретно становище на нашата страницата.