Skip links

Икономическите мигранти са предимство за икономиката на ЕС, признават от SMEUNited

Photographer: Aurore Martignoni, European Union, 2020 – Source: EC – Audiovisual Service

Европейските комисари Йохансон и Шмит се срещнаха с икономически и социални партньори, за да подновят Европейското партньорство за интеграция, предлагайки възможности на бежанците да се интегрират на европейския пазар на труда.

Генералният секретар на SMEUnited, Вероник Вилемс призна, че бежанците и икономическите мигранти са предимство за икономиката на ЕС. „Въпреки новата криза, европейската икономика ще се нуждае от повече икономически мигранти, за да запълни пропуските в уменията в конкретни сектори и с оглед на двойния преход“, подчерта тя. Ето защо, SMEUnited поиска предстоящият нов Пакт за миграция и убежище да включва по-добри механизми за привличане на икономически мигранти със средни умения.

Photographer: Aurore Martignoni, European Union, 2020 – Source: EC – Audiovisual Service

Г-жа Вилмес подчерта значението на насърчаването на предприемачеството сред бежанците и мигрантите. Предприемачите мигранти представляват важен стълб за икономическите дейности и „членовете на SMEunited ще продължат да прилагат силни мерки за подкрепа, за да им помогнат да създадат успешен бизнес“, добави тя.

И накрая тя припомни, че един от ключовите стълбове на интеграцията е успешното сътрудничество на заинтересованите страни на местно ниво. „Продължаваме да насърчаваме публичните власти да разработват персонализирани подходи в подкрепа на всички фази на процеса на интеграция така, че нашите предприемачи да могат да се съсредоточат върху осигуряването на работни места“, заключи тя.

Връзка към оригиналната публикация тук