Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Икономическите мигранти са предимство за икономиката на ЕС, признават от SMEUNited

Photographer: Aurore Martignoni, European Union, 2020 – Source: EC – Audiovisual Service

Европейските комисари Йохансон и Шмит се срещнаха с икономически и социални партньори, за да подновят Европейското партньорство за интеграция, предлагайки възможности на бежанците да се интегрират на европейския пазар на труда.

Генералният секретар на SMEUnited, Вероник Вилемс призна, че бежанците и икономическите мигранти са предимство за икономиката на ЕС. „Въпреки новата криза, европейската икономика ще се нуждае от повече икономически мигранти, за да запълни пропуските в уменията в конкретни сектори и с оглед на двойния преход“, подчерта тя. Ето защо, SMEUnited поиска предстоящият нов Пакт за миграция и убежище да включва по-добри механизми за привличане на икономически мигранти със средни умения.

Photographer: Aurore Martignoni, European Union, 2020 – Source: EC – Audiovisual Service

Г-жа Вилмес подчерта значението на насърчаването на предприемачеството сред бежанците и мигрантите. Предприемачите мигранти представляват важен стълб за икономическите дейности и „членовете на SMEunited ще продължат да прилагат силни мерки за подкрепа, за да им помогнат да създадат успешен бизнес“, добави тя.

И накрая тя припомни, че един от ключовите стълбове на интеграцията е успешното сътрудничество на заинтересованите страни на местно ниво. „Продължаваме да насърчаваме публичните власти да разработват персонализирани подходи в подкрепа на всички фази на процеса на интеграция така, че нашите предприемачи да могат да се съсредоточат върху осигуряването на работни места“, заключи тя.

Връзка към оригиналната публикация тук