Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Призив от страна на Агенцията по заетостта към работодателите, които освобождават работници и служители, за оказване на съдействие и улесняване на регистрацията им в Дирекциите „Бюро по труда”

С писмо изх. № 20-00-403/15.04.2020 г. Директорът на Агенцията по заетостта се обърна към национално представителните организации на работодателите с молба за оказване на съдействие от работодателите, които освобождават персонал, за улесняване на регистрацията на уволнените работници и служители в Дирекциите „Бюро по труда”.

От Агенцията по заетостта призовават работодателите да улеснят прехода на техните кадри от трудова заетост към безработица, като за уволнените/съкратените работници и служители, при напускането им, освен документите за освобождаване, работодателят им и предостави и:

  • Информационен материал, съдържащ линкове към важните рубрики в официалните интернет страници на Агенцията по заетостта, Националния осигурителен институт и Държавна агенция „Електронно управление”, в които могат да получат информация и  да подадат съответните заявления за регистрация в бюрото по труда и/или получаване на обезщетения за безработица от НОИ, и/или
  • Формуляр на хартиен носител на Заявление-декларация за регистрация в Дирекция „Бюро по труда” като безработно търсещо работа лице, и/или
  • Формуляр на Заявление за изплащане на обезщетение при безработица, и/или
  • Съдействие при необходимост и възможност за тяхното попълване  и изпращане по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор към съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта или НОИ.

Тези действия ще осигурят възможност освобождаваните лица да се регистрират дистанционно и да ползват права за търсене на работа и/или получаване на обезщетения за безработица, без да излагат на риск своето здраве и това на близките си с присъствени и продължителни посещения на офисите на Дирекциите „Бюро по труда”.

Повече и конкретна информация за начините и формите за заявяване на регистрация в бюрата по труда и получаване на обезщетения може да се намери на сайта на Агенцията по заетостта в рубриките „Лесни стъпки за регистрация в бюрото по труда“ и „Предлагащи работа“ на следния интернет адрес: https://www.az.government.bg/pages/lesni-stupki-za-registracia-v-buroto-po-truda-bez-registracia/.  

Агенцията по заетостта предостави и допълнителни информационни материали, с които може да се запознаете от тук.

https://ssibg.org/wp-content/uploads/2020/04/informacija-za-rabotodateli-osvobojdavashti-personal-1.docx

https://ssibg.org/wp-content/uploads/2020/04/varianti-za-sydejstvie-za-registracija-1.docx

https://ssibg.org/wp-content/uploads/2020/04/polezni-vryzki-kym-varianti-za-registracija-1.docx