Skip links

Президентът Магияр се срещна с хърватското председателство

Хърватските членове на SMEUnited, HOK (занаятчийски камари) и HUP (организация на работодателите) организираха срещи за президента Албан Магияр в министерствата на социалните и икономически въпроси, за да обсъдят най-важните въпроси, стоящи на масата на настоящото хърватско председателство на Европейския съюз.

На срещата с държавния секретар Драган Йелич от Министерство на труда и пенсионните системи, делегацията обмени мнения относно минималните заплати и необходимостта от спазване на националните системи за колективно договаряне. Що се отнася до принципите на Европейския стълб за социални права, беше подчертано, че те трябва да се прилагат на национално равнище в съответствие с различните институционални структури. Относно наличието на квалифицирана работна ръка, която за Хърватия също е сериозен проблем, държавният секретар информира за европейска конференция, която ще организират в средата на май. Президентът Магияр обясни защо МСП не подкрепят настоящата инициатива за прозрачност на заплащането, тъй като за МСП това ще създаде само тежест, без да предоставя значима информация. Двете страни се съгласиха относно значението на социалния диалог на европейско и национално ниво и необходимостта от засилване на процеса на европейски семестър.