Skip links

Европейските социални партньори се срещнаха с комисар Йохансон от комисията по миграция

Преди публикуването на новия Пакт за миграцията и убежищата, комисар Илва Йохансон се консултира с европейските социални партньори за предложения по ключовите точки, които са в основата на Пакта. Генералният секретар на SMEUnited Вероник Вилемс припомни, че легалната миграция е необходимост в Европа поради липсата на квалифицирана работна ръка в голям брой държави-членки според МСП.

Освен това, по директивата за синята карта, тя настоя да разшири обхвата си до средно квалифицирани работници, много търсени от МСП, вместо да ограничава легалната миграция до висококвалифицирани кадри. „Интеграцията на бежанци и мигранти на пазара на труда и обществото трябва да се случи на местно ниво, в тясно партньорство между местните власти, социалните служби, гражданското общество и малките предприятия. Тъй като МСП са в основата на общностите, те са от ключово значение на местно равнище да стартират тази интеграция.“ Тя заключи, че предприемачеството на мигрантите трябва да се стимулира повече, тъй като това е добър вариант за развитие на кариера и интеграция в общността.