Skip links

Отговорът на SMEUnited на първата фаза от консултации на социалните партньори съгласно член 154 ДФЕС относно изпълними действия за справяне с предизвикателствата, свързани със справедливите минимални заплати

На 14 януари Европейската комисия започна първата фаза на консултации със социалните партньори относно евентуални европейски действия за справяне с предизвикателствата, свързани с справедливите минимални заплати.

SMEunited е съгласна с това да има справедливи минимални заплати в Европейския съюз, които изцяло да отговарят на нивото на производителност и ситуацията на пазара на труда във всяка държава-членка, за да допринесат за заетостта и конкурентоспособността на МСП. Минималната заплата е основен компонент от социалната пазарна икономика.