Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Отговорът на SMEUnited на първата фаза от консултации на социалните партньори съгласно член 154 ДФЕС относно изпълними действия за справяне с предизвикателствата, свързани със справедливите минимални заплати

На 14 януари Европейската комисия започна първата фаза на консултации със социалните партньори относно евентуални европейски действия за справяне с предизвикателствата, свързани с справедливите минимални заплати.

SMEunited е съгласна с това да има справедливи минимални заплати в Европейския съюз, които изцяло да отговарят на нивото на производителност и ситуацията на пазара на труда във всяка държава-членка, за да допринесат за заетостта и конкурентоспособността на МСП. Минималната заплата е основен компонент от социалната пазарна икономика.