Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

20 европейски бизнес организации обсъждат реформата на СТО

Мисията на Канада в ЕС организира на 3 март кръгла маса за реформата на СТО във връзка с посещението на г-н Джон Ханафорд, Заместник-министър на международната търговия на канада.

Люк Хендрикс заяви, че в момента СТО се разглежда само като инструмент, използван от търговските блокове и мултинационални компании. Това трябва да се промени. Следователно спешно е необходимо повишаване на осведомеността относно работата на СТО сред МСП и техните организации. Също така как може да повлияе положително и/или отрицателно върху МСП. Това трябва да стане чрез представителните организации на МСП и изграждането на техния капацитет.

Той поиска подкрепа за насърчаване на неформалната работна група на СТО за ММСП, с цел да разшири членството в други страни. „Групата трябва да се превърне в многостранна, хоризонтална, формализирана комисия, която да може да разглежда всички теми, свързани с ММСП в други комисии. В бъдещите преговори трябва да се вземат предвид особеностите на ММСП. СТО и нейните членове трябва да приемат истински подход „Мисли първо за малките“. Това включва оценка на въздействието на търговските преговори върху ММСП и консултации с представителните организации на ММСП, които вече започнаха. В същото време са необходими превантивни действия, за да се подготвят секторите, които могат да бъдат повлияни отрицателно.“

Той изрази подкрепата на SMEUnited за текущите преговори за електронна търговия и допълни, че въпросът за платформите (B2B) трябва да бъде решен, както е препоръчано от неотдавнашния доклад на Международния търговски център за гарантиране на конкурентоспособността на МСП. Накрая, Люк Хендрикс подчерта необходимостта от подобряване на идентифицирането и прозрачността на вътрешните разпоредби.