Skip links

20 европейски бизнес организации обсъждат реформата на СТО

Мисията на Канада в ЕС организира на 3 март кръгла маса за реформата на СТО във връзка с посещението на г-н Джон Ханафорд, Заместник-министър на международната търговия на канада.

Люк Хендрикс заяви, че в момента СТО се разглежда само като инструмент, използван от търговските блокове и мултинационални компании. Това трябва да се промени. Следователно спешно е необходимо повишаване на осведомеността относно работата на СТО сред МСП и техните организации. Също така как може да повлияе положително и/или отрицателно върху МСП. Това трябва да стане чрез представителните организации на МСП и изграждането на техния капацитет.

Той поиска подкрепа за насърчаване на неформалната работна група на СТО за ММСП, с цел да разшири членството в други страни. „Групата трябва да се превърне в многостранна, хоризонтална, формализирана комисия, която да може да разглежда всички теми, свързани с ММСП в други комисии. В бъдещите преговори трябва да се вземат предвид особеностите на ММСП. СТО и нейните членове трябва да приемат истински подход „Мисли първо за малките“. Това включва оценка на въздействието на търговските преговори върху ММСП и консултации с представителните организации на ММСП, които вече започнаха. В същото време са необходими превантивни действия, за да се подготвят секторите, които могат да бъдат повлияни отрицателно.“

Той изрази подкрепата на SMEUnited за текущите преговори за електронна търговия и допълни, че въпросът за платформите (B2B) трябва да бъде решен, както е препоръчано от неотдавнашния доклад на Международния търговски център за гарантиране на конкурентоспособността на МСП. Накрая, Люк Хендрикс подчерта необходимостта от подобряване на идентифицирането и прозрачността на вътрешните разпоредби.