Skip links

Сребърна сделка за Европа: ЕС и неговите държави-членки трябва да гарантират качествена дългосрочна грижа за по-възрастното си население на регулирания пазар

Докладът на ЕИСК разкрива, че ситуацията в сектора на грижите за живеене е неустойчива, тъй като условията на труд на лицата, полагащи грижи, граничат с чиста експлоатация, а получателите на грижи се борят да намерят достъпни и качествени грижи. Това състояние е резултат на липсата на държавна подкрепа за този сектор и е продукт на политическото пренебрежение.

Европейският икономически и социален комитет публикува доклад за бъдещето на работата в сектор грижи в Европа, който подчертава спешната необходимост от по-решителното участие на държавата и ефективни действия на национално и европейско равнище, за да се регулира несигурното положение и на двете страни –  полагащите грижи и получателите на грижи.

„Тъй като търсенето на персонал за продължителна заетост в областта на полагането на грижи продължава да се увеличава поради демографските промени, застаряването на европейското население и нарастващите хронични и здравни нужди, държавата не само ще трябва да инвестира сериозно в сектора на грижите, за да го субсидира в близко бъдеще, но също така ще има решаваща роля в регулирането и поставянето на грижите на професионално ниво“, се казва в доклада.

Определяйки лицата, като заети лица, наети да предоставят грижи за възрастни хора и хора с увреждания, които живеят в частни жилища и са получатели на грижи, докладът обобщава резултата от посещенията на ЕИСК в Обединеното кралство, Германия, Италия и Полша, избрани поради това, че те представляват двете страни в процеса – на предоставящите и ползващите грижи.