Skip links

Ден на ЕCI (European Citizens’ Initiative – Европейска гражданска инициатива) 2020: активистите призовават за „смислено“ участие на обществеността в Конференцията за бъдещето на Европа

Предвид опита си на организатори на европейски граждански инициативи (ECIs), активистите, присъстващи на Деня на ЕCI 2020 в ЕИСК на 25 февруари, посъветваха да не питат хората какво искат от Европа и след това да игнорират тяхното участие.

Разочарованията, възникнали при първите организатори на ECI, които преминаха през сложния процес на иницииране на ECI, събиране и валидиране на един милион подписа, след което им беше казано, че няма да последват действия, оказаха сериозно влияние, казаха активисти.

Новите, опростени правила, действащи от 1 януари, съчетани с по-добрата подкрепа за организаторите, като преработения форум на ECI, помогнаха за облекчаване на „умората от петиции“, като предизвикаха впечатляващите 16 нови ECI, няколко от които активно събираха подписи по време на събитието.

Наложително е обаче, да не се допуска отново същата грешка с Конференцията за бъдещето на Европа.

Какво място има за цифровата демокрация при формирането на бъдещето на Европа?

Ролята на цифровите технологии в бъдещето на демокрацията, и по-специално в Конференцията за бъдещето на Европа, предизвика разгорещен дебат.

Председателят на ЕИСК Лука Яхиер потвърди високата стойност на представителната демокрация и на посредническите органи, като същевременно наблегна на непостоянния ангажимент на ЕИСК през годините за успеха на ECI, разглеждан като ценно допълнение към представителната демокрация.

„Технологията дава възможност да имам думата извън структурираните политически канали, извън политическите партии и организираното гражданско общество“, каза той.

„В същото време, не трябва да приемаме новата цифрова епоха безкритично. Вече сме добре запознати с опасността от фалшиви новини, дезинформация, както и огромната сила, предоставена на много малко, които чрез алгоритми могат да ни манипулират и контролират, каза той“.