Skip links

Икономика и браншови политики

Концепция за реализиране на мерки, насочени към подкрепа и облекчаване дейността на малките и средни предприятия

Снимка: www.sme.government.bg Съюзът за стопанска инициатива е част от сформираната от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия