Skip links

Икономика и браншови политики

Подпомагане на бизнеса и физическите лица, пострадали от пандемията от Covid-19, от българска банка за развитие

В рамките на тристранния диалог в Националния икономически съвет при Министъра на икономиката социалните партньори бяха запознати с актуалната информация

Лятната икономическа прогноза за 2020 г. на Европейската комисия прогнозира дълбока рецесия, предизвикана от коронавируса

Въпреки бързите и всеобхватни мерки на политиката, предприети както на европейско, така и на национално равнище, тази година в икономиката

Европейската комисия приема пакет от мерки за допълнителна подкрепа на селскостопанския и хранителен сектор

Комисията публикува последния пакет от извънредни мерки за по-нататъшно подпомагане на селскостопанския и хранителния сектор, най-засегнат от кризата коронавирус. Извънредните

Пролетна икономическа прогноза на Европейската комисия

Европейската комисия публикува своята пролетна икономическа прогноза. Според нея, пред България престои дълбока и неравномерна рецесия, несигурно възстановяване. https://ssibg.org/wp-content/uploads/2020/05/obsht-doklad-za-es.pdf https://ssibg.org/wp-content/uploads/2020/05/prognoza-1.pdf