Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Икономика и браншови политики

Възстановяването спира, тъй като новата вълна на пандемията задълбочава несигурността според есенната икономическа прогноза...

Пандемията от коронавирус представлява много голямо сътресение за световната и за европейската икономика, което води до много тежки социално-икономически последици. Икономическата дейност в Европа претърпя сериозно сътресение през първата половина на годината и започна бързо да се възстановява през третото тримесечие с постепенното премахване на противоепидемичните мерки. Новата вълна на пандемията през последните седмици обаче …

Възстановяването спира, тъй като новата вълна на пандемията задълбочава несигурността според есенната икономическа прогноза на Европейската комисия Прочетете още »

Платежоспособността е ключова за бъдещето на МСП

Снимка: smeunited.eu Платежоспособността ще е основен проблем за МСП във втората фаза на кризата с CoVid, каза Герхард Хюмер, директор на SMEunited за иконмическата и фискална политика по време на онлайн срещата си с Европейска федерация на счетоводителите и одиторите на МСП – EFAA. Уебинарът, проведен на 15 септември, имаше за цел да обсъди и …

Платежоспособността е ключова за бъдещето на МСП Прочетете още »

МСП и занаятите не могат да са изкупителна жертва на новия план за действие...

Снимка: smeunited.eu  „Новият план за действие за кръговата икономика може да представлява иновативна стратегия за растеж, която да има положително въздействие върху европейската икономика като цяло, включително МСП. Преходът от линейни към кръгови бизнес модели обаче е сложен и не може да се случи за една нощ. Нуждаем се от благоприятна рамка, която да подкрепя …

МСП и занаятите не могат да са изкупителна жертва на новия план за действие на кръговата икономика Прочетете още »

Започва преброяване на земеделските стопнаства през 2020 г.

Преброяването на земеделските стопанства е задължителна статистическа операция за събиране, обработка и разпространение на данни за всички земеделски стопанства и земеделски стопани. Целта на преброяването е да актуализира данните за българското земеделие. Република България, като член на Европейския съюз и част от Европейската статистическа система, е обвързана с ангажиментите, произтичащи от Регламент (ЕС) 2018/1091 на …

Започва преброяване на земеделските стопнаства през 2020 г. Прочетете още »

Устойчиво финансиране – задължението фирми да публикуват нефинансова информация

Период на консултацията: 28 юли 2020 г. – 08 септември 2020 г. ЕС създаде система за класификация („таксономия“) за екологично устойчиви икономически дейности, включително инвестиции. Тази нова инициатива ще изисква големи компании, банки и застрахователни компании да публикуват информация за това как и до каква степен техните дейности съответстват на тези, които се считат за …

Устойчиво финансиране – задължението фирми да публикуват нефинансова информация Прочетете още »

Концепция за реализиране на мерки, насочени към подкрепа и облекчаване дейността на малките и...

Снимка: www.sme.government.bg Съюзът за стопанска инициатива е част от сформираната от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) работна група за разработване на Концепция за реализиране на мерки, насочени към подкрепа и облекчаване дейността на малките и средни предприятия в изпълнение на договореностите между държавата, работодателските и синдикалните организации в Националното тристранно …

Концепция за реализиране на мерки, насочени към подкрепа и облекчаване дейността на малките и средни предприятия Прочетете още »

Стратегията за МСП трябва да отразява новата икономическа реалност, причинена от CoVid-19

„Въздействието на COVID-19 върху МСП изисква силна и стратегическа програма, основана на реалността за МСП днес и утре. Следователно, тя следва да бъде актуализирана, за да отразява икономическата реалност за МСП, засегнати от кризата. За да бъде успешна стратегията за МСП, тя трябва да бъде подкрепена от конкретен бюджет за постигнатите цели и конкретен план …

Стратегията за МСП трябва да отразява новата икономическа реалност, причинена от CoVid-19 Прочетете още »

ReactEU – разширяване на мерките за справяне с последствията от кризата коронавируса

ReactEU е инициатива за продължаване и разширяване на мерките за реагиране при кризи и възстановяване на мерките, които политиката на сближаване вече започна да се осъществява чрез промените, внесени от Инвестиционната инициатива за реакция на коронавируса, като същевременно разширява обхвата за покриване на зелени, цифрови и стимулиращи растежа инвестиции. След първоначалния отговор на кризата, сега …

ReactEU – разширяване на мерките за справяне с последствията от кризата коронавируса Прочетете още »

Капиталови пазари – изследвания на компании, които търсят алтернативно финансиране (актуализирани правила в светлината...

Период на консултацията: 24 юли 2020 г. – 04 септември 2020 г. След кризата, произтичаща от пандемията COVID-19, емитентите с малки и средни капитали ще трябва да бъдат подкрепени от силна екосистема. Това ще бъде важно за икономическото възстановяване и е важна цел за Съюза на капиталовите пазари. Един от елементите на тази екосистема са …

Капиталови пазари – изследвания на компании, които търсят алтернативно финансиране (актуализирани правила в светлината на COVID-19) Прочетете още »

Полезни практики по сектори за осигуряване на зравословни и безопасни условия на труд в...

Фонд „Условия на труд“ при Министерството на труда и социалната политика предостави на Съюза за стопанска инициатива преведени на български език материали във връзка с превенцията на разпространението на COVID-19 в работна среда. Материалите са приложение към Насоките на Европейския съюз за безопасно завръщане на работното място в условията на коронавирус, разработени от Европейската агенция …

Полезни практики по сектори за осигуряване на зравословни и безопасни условия на труд в условията на Covid-19 Прочетете още »