Skip links

Икономика и браншови политики

Зимната прогноза на Европейската комисия показва предпазлив оптимизъм след стартирането на програмите за ваксинация

Икономическата активност в България търпи значителен спад през 2020 г. поради пандемията COVID-19. Динамиката на личното потребление следва въвеждането и

„Ноу-хау за… по време на криза“ – безплатната платформа за обучения на европейската банка за възстановяване и развитие

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) стартира безплатна онлайн програма за онлайн обучения и съвети в подкрепа на микро,

Възстановяването спира, тъй като новата вълна на пандемията задълбочава несигурността според есенната икономическа прогноза на Европейската комисия

Пандемията от коронавирус представлява много голямо сътресение за световната и за европейската икономика, което води до много тежки социално-икономически последици.