Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Започва преброяване на земеделските стопнаства през 2020 г.

Преброяването на земеделските стопанства е задължителна статистическа операция за събиране, обработка и разпространение на данни за всички земеделски стопанства и земеделски стопани. Целта на преброяването е да актуализира данните за българското земеделие.

Република България, като член на Европейския съюз и част от Европейската статистическа система, е обвързана с ангажиментите, произтичащи от Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета.

Преброяването се провежда на всеки 10 години по препоръка на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO).

Провеждането на преброяването в България през 2020 г. е ангажимент на Министерството на земеделието, храните и горите и областните и общинските му структури, както и други ведомства, организации и органи на местното управление.

При събиране на данните ще се ползват всички налични земеделски регистри, административни източници и проучвания. Анкетьори ще се свържат със земеделските стопани по интернет, по телефона, с писмо или чрез интервю лице в лице.

Анкетирането на земеделските стопанства в България започва на 1-ви септември и приключва на 18-ти декември 2020 г. До 18-ти септември 2020 г. се предвижда преброяването да се извършва по интернет чрез предоставяне на данни от земеделския стопанин с помощта на уеб-базирано приложение и попълване на електронен въпросник. В оставащия период данните ще бъдат събирани от анкетьори чрез интервю със стопанина или управителя на стопанството и попълване на въпросник на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане с помощта на преносимо електронно устройство.

С провеждането на преброяването в България ще се получи обобщена и изчерпателна информация за броя, типа и размера на земеделските стопанства, за юридическия статут, за използването на земеделската земя, за отглежданите селскостопански животни, за работната сила и други доходоносни дейности на стопанството, за биологичното земеделие, за сградите за животни и управление на оборския тор и други характеристики. За всяка от тези широки теми ще бъдат събрани значително количество данни. Например, ще има информация за размера на стопанствата, за броя на хората, които работят в стопанствата, тяхната възраст и пол, нивото на обучение на ръководителите на стопанствата, местата за настаняване на животни, информация за управлението на оборския тор и други показатели.

В преброяването задължително участват земеделските стопанства, които отговарят на поне на един от критериите, посочени в приложение № 2 към чл. 5 от Закона за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г.

Законът и приложението можете да откриете тук

Връзка към страницата за електронното преброяване тук