Skip links

Платежоспособността е ключова за бъдещето на МСП

Снимка: smeunited.eu

Платежоспособността ще е основен проблем за МСП във втората фаза на кризата с CoVid, каза Герхард Хюмер, директор на SMEunited за иконмическата и фискална политика по време на онлайн срещата си с Европейска федерация на счетоводителите и одиторите на МСП – EFAA. Уебинарът, проведен на 15 септември, имаше за цел да обсъди и идентифицира решения за МСП, които може да се сблъскат с нови проблеми през следващите месеци.

„Досега, първата фаза на пандемията засегна ликвидността на МСП, за която бяха взети национални и европейски мерки“, каза г-н Хюмер, позовавайки се на проучване на SMEunited, проведено през юни. „Какво обаче ще се случи, когато мораториумите за плащане приключат или банките започнат да искат лихви?“, попита той, добавяйки, че мерките за подкрепа на ликвидността са увеличили нивото на дълга на МСП. Освен това, той сподели прогнозите на експертите, че степента на несъстоятелност ще се увеличи в края на 2020 г. или в първото полугодие на 2021 г., както и че намаляването на собствения капитал ще понижи кредитоспособността на компаниите.

В заключение, г-н Хюмер предложи някои възможни мерки за укрепване на платежоспособността на МСП. Той отбеляза по-конкретно възможността за рекапитализация с частни/публични инструменти, предоставянето на инструменти за квази-капиталови инвестиции, необходимостта от преструктуриране на компании, компенсация с фиксирани разходи и опростяване на процедурите за платежоспособност.

„Някои от тези мерки са в процес на разработване на европейско ниво“, каза той. „Например, квази-капиталови инструменти се предоставят от ЕФПГ и ЕИБ.“. В допълнение, г-н Хюмер спомена значението на надлежното използване на регионалните и кохезионни фондове и прилагането на Плана за възстановяване. Накрая, той спомена европейския проект за ранно предупреждение, който предоставя консултации на бедстващи компании.

Връзка към оригиналната публикация тук