Skip links

Икономика и браншови политики

Проучване на Европейската изпълнителна агенция за МСП за ефективността на публичната подкрепа за иновациите на МСП

CSIL, Център за индустриални изследвания, Италия, по поръчка на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия на Европейската комисия (EASME)

На заседание на 11.05.2020 г. на НС за тристранно сътрудничество бяха обсъдени предложенията на работодателските и синдикалните организации за антикризисни мерки за стабилизиране на българската Икономика

На 11.05.2020 г. на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество бяха обсъдени широк кръг от антикризисни мерки, предложени от

Фонд на фондовете оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“

„Микрокредитиране със споделен риск“ е инструмент, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР), съфинансирана от Европейските структурни

Подкрепа за МСП чрез Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) чрез гаранции за заеми

Основната и най-ефективна подкрепа за МСП се предоставя чрез гаранции за заеми от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Като първа стъпка

Становище на Съюза за стопанска инициатива до Националния съвет за тристранно сътрудничество относно необходимите мерки за намаляване на неблагоприятните последици върху българската икономика от разпространението на COVID-19

Във връзка с представящото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, Съюзът за стопанска инициатива изразява следното становище: I. ПМС