Skip links

ReactEU – разширяване на мерките за справяне с последствията от кризата коронавируса

ReactEU е инициатива за продължаване и разширяване на мерките за реагиране при кризи и възстановяване на мерките, които политиката на сближаване вече започна да се осъществява чрез промените, внесени от Инвестиционната инициатива за реакция на коронавируса, като същевременно разширява обхвата за покриване на зелени, цифрови и стимулиращи растежа инвестиции.

След първоначалния отговор на кризата, сега политиката на сближаване ще се съсредоточи върху:

• осигуряване за справяне с кризи, така че гражданите и компаниите да се справят

• създаване на стабилни основи за възстановяване чрез насърчаване на сближаването, възможно най-бързо възстановяване на растежа и заетостта, създаване на устойчива икономика и общество в дългосрочен план, основаващ се на целите на зеления и цифров преход.

Инициативата ще добави 55 милиарда евро към текущите програми за политиката за сближаване за 2014-2020 г. Това ще осигури жизненоважна, бърза и допълнителна подкрепа за държавите-членки и регионите, които са най-силно засегнати от епидемията от коронавирус

Повече информация за инициативата можете да откриете тук