Skip links

Стратегията за МСП трябва да отразява новата икономическа реалност, причинена от CoVid-19

„Въздействието на COVID-19 върху МСП изисква силна и стратегическа програма, основана на реалността за МСП днес и утре. Следователно, тя следва да бъде актуализирана, за да отразява икономическата реалност за МСП, засегнати от кризата.

За да бъде успешна стратегията за МСП, тя трябва да бъде подкрепена от конкретен бюджет за постигнатите цели и конкретен план за изпълнение на споменатите мерки. SMEunited призовава Комисията да изготви пътна карта за прилагането на стратегията за МСП. Тази пътна карта трябва да включва насочени във времето цели, средносрочни оперативни точки и онези инструменти на политиката за МСП, които са включени в програмата за възстановяване на ЕС. Това ще свърже по-тясно стратегията за МСП с приоритетите на работната програма на ЕК като Зелената сделка и инициативите, свързани с цифровия преход. Следователно, пътната карта би дала по-добър поглед върху цялостната политика на ЕС за МСП и би улеснила мониторинга на изпълнението на стратегията за МСП.

Освен това, за въздействието на стратегията за МСП е важно да има видимо участие от Европейската комисия. Изпълнението на тази стратегия изисква силно ангажиране и участие на европейските, националните, регионалните и местните власти. Освен това, активното участие на общността на МСП и самите фирми ще бъде от ключово значение. SMEunited със своите национални асоциации-членове, е наистина посветен да допринесе за изпълнението на стратегията за МСП. Заедно бихме могли да подкрепим растежа и просперитета на занаятите и МСП в Европа.

Повече информация тук