Skip links

Новини

ЕИСК и МОТ ще засилят сътрудничеството за изграждане на бъдещето на труда, предвид нашите ценности

На 19 февруари Европейският икономически и социален комитет проведе разисквания с Международната организация на труда (МОТ) относно бъдещето на труда

Европейски икономически и социален комитет – Европейски семестър: ЕИСК приема позиция относно икономическите приоритети за 2020 г.

Европейската зелена сделка трябва да доведе до повишаване на икономическия просперитет и сближаване. Устойчивият растеж трябва да бъде основен приоритет.

Обществена консултация на Европейската комисия по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Европейската комисия провежда обществена консултация във връзка с  оценка на подкрепата на Европейския социален фонд за образованието. Крайният срок на