Skip links

Разкриването на нефинансова информация трябва да остане доброволно

SMEunited публикува първия си отговор на съобщението на Европейската комисия по повод прегледа на Директивата за отчитане на нефинансовата информация (NFRD) в светлината на Зелената сделка.

Нефинансовата информация може да бъде полезна за процеса на вземане на решения, тъй като стратегическите решения се основават и на стойността на предприятието.

Разкриването на нефинансова информация обаче, трябва да остане доброволен ангажимент на предприемачите.

Ето защо, обхватът на директивата не трябва да се разширява. Предприемачите трябва да могат да избират пътя си, съобразно конкретното си състояние и нуждите на заинтересованите страни; МСП се нуждаят по-специално от прости индикатори, ориентирани към специфичните им особености. МСП се нуждаят от подкрепа, съпътстващи мерки и приемането на пропорционални инструменти, за да отговорят на изискванията, ако искат или имат нужда. Тъй като в миналото не е била предоставена подкрепа, МСП страдат от липса на знания как трябва да подадат доклад ако е необходимо. Липсва подходящ стандарт, съобразен с техните мащаби и/или насоки.

SMEunited и членовете й са готови да работят с Европейската комисия за определяне на стандарти и процедури за подаването на доклади, които да са сходни за целия ЕС, и които МСП могат да си позволят.