Skip links

Информация за членовете на Съюза за стопанска инициатива

С писмо изх. № 91-00-83/04.03.2020 г. Заместник-министърът на икономиката г-н Лъчезар Борисов уведоми национално представителните организации на работодателите, че Министерството на икономиката чрез своите търговски представители в чужбина ще окаже подкрепа при нужда от страна на производителите на санитарни и нелекарствени средства и дезинфектанти за доставка на материали, необходими за производството.

С оглед горното, членовете на Съюза за стопанска инициатива, при които е налице смущение на производствения цикъл, поради нарушени доставки на суровини и материали в областта на производството на санитарни и нелекарствени средства и дезинфектанти, може да изпратят уведомление чрез формата за он-лайн връзка на интернет страницата на ССИ (секция Контакти), а ние от своя страна ще препратим информацията до Министерството на икономика.

От Ръководството на Съюза за стопанска инициатива.