Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Uncategorized @bg

Председателят на ССИ Г-жа Виолина Накова участва в комисията за защита на дипломни работи...

Председателят на Съюза за стопанска инициатива г-жа Виолина Накова участва  в комисията за защита на дипломни работи на 24.06.2021 г. на студенти от ОКС „Магистър“, специалност „Икономика и човешки ресурси“ в Университета за национално и световно стопанство, с който ССИ си сътрудничи тясно.  Едно от ключовите предизвикателства за всеки работодател е да има достъп до …

Председателят на ССИ Г-жа Виолина Накова участва в комисията за защита на дипломни работи в УНСС на студенти от ОКС „Магистър“ Прочетете още »

ССИ участва в работна среща с ОИСР за България за преглед на инвестиционната политика

ССИ участва в проведената на 27.04.2021 г. работна среща с ОИСР за България за  преглед на инвестиционната политика В предоставеното от нас становище се поставят за обсъждане въпросите за засегнатите от Ковид-кризата сектори като преработваща и добивна промишленост, хотелиерство и ресторантьорство, туризмът, транспорт, логистика и авиация. Съгласно данните на Националния статистически институт през месец март …

ССИ участва в работна среща с ОИСР за България за преглед на инвестиционната политика Прочетете още »

Становище на Съюза за стопанска инициатива по проекта на План за възстановяване и устойчивост...

Работодателската организация и нашите членове високо оценяваме и приветстваме възприетия от правителството подход за ранно изготвяне и мащабно обществено консултиране на разглеждания програмен документ от изключителна важност за възстановяването на българската икономика от последиците от разпространението на пандемията от COVID-19 и за развиване на потенциала й за растеж. В структурно отношение Планът за възстановяване и …

Становище на Съюза за стопанска инициатива по проекта на План за възстановяване и устойчивост на Република България Прочетете още »

„НОУ-ХАУ ЗА … ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА“ – БЕЗПЛАТНАТА ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА...

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) стартира безплатна онлайн програма за онлайн обучения и съвети в подкрепа на микро, малки и средни компании (МСП), изправени пред икономическия ефект от корона вирус пандемията. Програмата на ЕБВР, под надслов „Ноу-хау за … по време на криза“, обединява важна информация в централизиран хъб, където предприемачите могат да …

„НОУ-ХАУ ЗА … ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА“ – БЕЗПЛАТНАТА ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ Прочетете още »

SMEunited – нивото на заплатите не трябва да се определя на ниво ЕС

Снимка: smeunited.eu SMEunited е съгласна да започне официален диалог между европейските социални партньори и декларира готовността си да участва в преговори за препоръка на Съвета относно рамката на ЕС за минималните заплати. Това е становището, дадено на втората фаза на консултацията със социалните партньори, стартирана от Европейската комисия на 4 юни. В рамките на консултацията …

SMEunited – нивото на заплатите не трябва да се определя на ниво ЕС Прочетете още »

Устойчиво финансиране – задължението фирми да публикуват нефинансова информация

Период на консултацията: 28 юли 2020 г. – 08 септември 2020 г. ЕС създаде система за класификация („таксономия“) за екологично устойчиви икономически дейности, включително инвестиции. Тази нова инициатива ще изисква големи компании, банки и застрахователни компании да публикуват информация за това как и до каква степен техните дейности съответстват на тези, които се считат за …

Устойчиво финансиране – задължението фирми да публикуват нефинансова информация Прочетете още »

Капиталови пазари – изследвания на компании, които търсят алтернативно финансиране (актуализирани правила в светлината...

Период на консултацията: 24 юли 2020 г. – 04 септември 2020 г. След кризата, произтичаща от пандемията COVID-19, емитентите с малки и средни капитали ще трябва да бъдат подкрепени от силна екосистема. Това ще бъде важно за икономическото възстановяване и е важна цел за Съюза на капиталовите пазари. Един от елементите на тази екосистема са …

Капиталови пазари – изследвания на компании, които търсят алтернативно финансиране (актуализирани правила в светлината на COVID-19) Прочетете още »

Изкуствен интелект – етични и законови изисквания

Период на консултацията: 23 юли 2020 г. – 10 септември 2020 г. Изкуственият интелект (AI) е бързо развиваща се и стратегическа технология с огромни възможности. Част от дейностите, за които се ползва, обаче, поставят в особен значим риск прилагането на различни правила на ЕС, предназначени да защитят основни права, които гарантират безопасността и определят отговорността. …

Изкуствен интелект – етични и законови изисквания Прочетете още »

Съюзът за стопанска иницитива и Икономически университет – Варна подписаха меморандум за сътрудничество в...

На 18.08.2020 г. национално представителната работодателска организация Съюз за стопанска инициатива (ССИ) и Икономически университет – Варна (ИУ-Варна) подписаха мемурандум за сътрудничество между науката и бизнеса във връзка с насърчаване на предприемачеството, изпълнението, тестването и внедряването на нови модели на управление, както и разработване и изпълнение на съвместни проекти в области от взаимен интерес. Меморандумът …

Съюзът за стопанска иницитива и Икономически университет – Варна подписаха меморандум за сътрудничество в области от общ интерес Прочетете още »

КРЪГЛА МАСА по проект № BG05M9OP001-1.051-0002 „Съвместни действия на социални партньори за разработване на...

На 31 юли 2020 година в гр. Пловдив се проведе КРЪГЛА МАСА по проект № BG05M9OP001-1.051-0002 „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“, организирана от Съюза за стопанска инициатива. Бе представен доклад „Анализ на законодателството и политиките в областта на чиракуването“, който има за …

КРЪГЛА МАСА по проект № BG05M9OP001-1.051-0002 „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“ Прочетете още »