Skip links

Uncategorized @bg

ССИ ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ “BG05M9OP001-1.128-0006 “СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ”

На заключителна конференция ССИ представи постигнатите резултати по проект “BG05M9OP001-1.128-0006 „Съвместни действия на социални партньори за развитие на дигитални умения“,

Анализ на изследванията DESI и „Бенчмарк за е-управление“, които обхващат нивата на цифровизация по отношение на публични и частни организации

През месец ноември 2021г. Европейската комисия анализира в два доклада, общото ниво на цифровизация в рамките на Европейския съюз. Изследванията