Skip links

Uncategorized @bg

Търговска мисия с участие в бизнес събития в градовете Букурещ и Брашов, Румъния, 19-22.10.2021 г., организирана от ИАНМСП

В периода 19-22.10.2021 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български малки и средни

Търговска мисия с провеждане на бизнес прояви в различни градове в Република Сърбия, 04-08 октомври 2021 г.

В периода 04-08.10.2021 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български малки и средни

Посещение на специализирана изложба Ecomondo 2021, 25-29.10.2021 г., гр. Римини, Италия, организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), организира  посещение на специализирана изложба Ecomondo 2021, 25-29.10.2021 г., гр. Римини,