Skip links

Uncategorized @bg

Становище на Съюза за стопанска инициатива по проекта на План за възстановяване и устойчивост на Република България

Работодателската организация и нашите членове високо оценяваме и приветстваме възприетия от правителството подход за ранно изготвяне и мащабно обществено консултиране

„НОУ-ХАУ ЗА … ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА“ – БЕЗПЛАТНАТА ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) стартира безплатна онлайн програма за онлайн обучения и съвети в подкрепа на микро,