Skip links

Uncategorized @bg

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвежки финансов механизъм) публикува покана за финансиране на предложения BGENVIRONMENT-3.001 – „Малка грантова схема кръгова икономика“.

Целта е да бъдат финансирани проекти за разработване и провеждане на образователни кампании за повишаване на осведомеността по отношение на

Занаятчии и еднолични търговци са извън компенсаторния механизъм за бизнеса Интервю с Мария Петрова, юридически съветник на Съюза за стопанска инициатива

В условията на разрастващата се епидемия от COVID-19 и нарастването на неблагоприятните икономически последици от това за бизнеса и на