Skip links

Покана за участие в уебинар на тема: „Киберсигурност на МСП: Оценка на заплахи и увеличаване на устойчивостта“

Европейският алианс за малък бизнес и Microsoft с удоволствие ви канят да участвате в

Уебинар на ESBA на тема:

Киберсигурност и МСП:

Оценка на заплахи и увеличаване на устойчивостта,

който ще се проведе на 27 април 2020 г. от 09:00 до 10:30 часа.

Дигиталната престъпност е една от най-значимите, но подценявани заплахи, пред които са изправени МСП в Европа. В ерата на информираността, онлайн търговията и дигитализацията, никой бизнес не може да избегне излагането на някаква форма на дигитален риск. Фирмите, които претърпяват пробиви в киберсигурността, са изправени пред последствия, които варират от отрицателни финансови резултати до сриване на репутацията.

Този уеб семинар ще разгледа законодателния и политическия контекст, в който работим; ще оцени заплахите и приоритетните нужди на микро, малките и средните предприятия (МСП); ще идентифицира възможни решения и инструменти за справяне със съвременните предизвикателства в областта на киберсигурността, особено в контекста на COVID-19.

Кризата COVID-19, както всяка друга неочаквана глобална криза, породи нови форми на киберпрестъпност, към които МСП са особено уязвими. Преодоляването на кибер заплахите и насочването на вниманието към  МСП е по-необходимо от всякога. Нашата цел е този уеб семинар да подкрепи работата на частния и публичния сектор за намиране на решения в защита на МСП от киберпрестъпността и намаляване на негативното ѝ въздействие. Уебинарът ще включва следните лектори:

Дейвид Каро, президент на ESBA

Фабине Звагемейкърс, съветник по политиките, застрахователна Европа

Габор Дьори, мениджър по сигурността на CSS, EMEA, Microsoft

И др.

Ще сме много благодарни, ако потвърдите присъствието си, като се регистрирате тук. Уебинарът ще се проведе чрез ZOOM, достъп до който ще получите на 27 април 2020 г. в 10:00 часа чрез линка в имейла за потвърждение на регистрацията. Тази линк е персонален, моля, не го споделяйте в социалните медии.

За всички въпроси, свързани с този уебинар, моля свържете се с г-жа Victoria Sarmiento чрез Victoria.Sarmiento@Esba-Europe.org или +32 496 77 53 34.