Skip links

Държавата плаща 60% от заплатите на работниците на затворени фирми

НОИ ще праща по сметките на фирми, които са били принудени да спрат работа заради мерките срещу разпространението на коронавируса, 60% от осигурителния доход за януари за заплати на служителите.

Това решиха депутатите като приеха Закона за мерките и действията по време извънредното положение, обявено с решението на НС на13 март.


От тази възможност обаче ще могат да се възползват само работодатели, определени от Министерския съвет.

Мярката ще важи за три месеца. Средствата са от сметката на фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване.

Увеличават се глобите за т.нар. спекула. Който продаде стока на цена над определената, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и глоба от 5 до 10 хил. лв., реши парламентът.

Депутатите приеха още, че срокът на валидност на личните документи, които изтичат в периода 13 март до 31 октомври, се удължава с 6 месеца. Същото важи и за шофьорските книжки.

Приетите текстове регламентират дистанционното обучение на ученици, което тече от седмица.

Срокът за плащането на данъците върху доходите на физическите лица се удължава до 30 юни.

Срокът, през който можем да си платим сметката за ток няма да е 10 дни, а 20 докато трае извънредното положение.

Забранява се паралелният износ на лекарства. Глобата при нарушение е 10 000 лева, а при повторно е двойна.

При нужда правителството възлага на агенцията за Държавния резерв да извърши проверка на количествата зърно, месо, млечни продукти и други трайни хранителни продукти, с които разполага и да внесе предложение до МС, ако е нужно да се осигурят допълнителни количества.

В срок от 7 дни след влизането на закона в сила болниците, държавните институции и телекомуникационните оператори извършват извънредна проверка на техническото състояние на енергийните си обекти.

Депутатите въведоха санкции и за разпространението на фалшиви новини свързани с коронавируса – глоба от 1000 до 10 000 лева и затвор до три години.

Без запори върху заплати и пенсии докато продължава извънредното положение заради коронавируса, записаха още депутатите в закона.

Изключение се прави за задължения за издръжка, за вреди от увреждане и за вземания за заплати.

Спират и всички публично продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. След отмяната на извънредното положение те ще бъдат насрочени отново, като няма да се дължат нови такси и налози.

Депутатите решиха още, че работодателите могат да възлагат на служители си надомна работа или такава от разстояние без тяхно съгласие.

Освен това работодателите имат правото да пуснат служителите си в отпуск, като отново могат да го направят без съгласието на наетите. Според закона става въпрос за до половината годишен отпуск.

Депутатите разрешиха на военнослужещите да контролират цели региони или да правят проверки на специални КГПП-та.

Армията при условия, определени от правителството, съвместно с други органи, може да участват в прилагането на противоепидемични мерки и ограничения на територията на страната.

Военните имат право да правят проверки на хора, да ограничават предвижването на такива, поставени под карантина, да спират превозни средства до пристигането на полицията, да ограничават движението на специално изградени КГПП-та.