Skip links

Право на обезщетение от 50% от заплатата при съкращение по време на извънредно положение

Работникът или служителят има право на обезщетение от 50 на сто от брутното си възнаграждение при преустановяване работата на предприятието или на част от него от държавен орган поради обявено извънредно положение. Това записа в преходните разпореди на закона за действията при въведеното извънредно положение парламентът като промяна в Кодекса на труда.

Сумата не може да е по-малка от 75% от минималната работна заплата за страната. Обезщетението ще е за сметка на работодателя.

С промени в Кодекса за социално осигуряване депутатите приеха за периода на извънредното положение НОИ да превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари т.г. на осигурените по КСО лица, отговарящи на критерии,определени от Министерския съвет. Предвижда се това да е за не повече от три месеца. Трансферът ще е по банков път, към осигурителя и въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта информация.

Отхвърлено беше предложението на левицата парите да се превеждат директно на осигуреното лице.

Депутатите записаха, ако осигурителят не може да изплати пълната осигурителна вноска на работниците си, да връща получената от НОИ сума.