Skip links

Новини

Становище на ССИ относно законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда

ОТНОСНО: Становище на Съюза за стопанска инициатива до Заместник министър – председателя по икономическата и демографската политика и Председател на

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания

ОТНОСНО: Становище на Съюза за стопанска инициатива до Началника на политическия кабинет на Заместник министър-председателя по правосъдната реформа и Министър

Oбсъждане проект на Постановление на МС за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

ОТНОСНО: Становище на Съюза за стопанска инициатива до Министъра на регионалното развитие и благоустройството и до Министъра на финансите по

Oбсъждане проект на Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина в РБ

ОТНОСНО: Становище на Съюза за стопанска инициатива до Министъра на здравеопазването по обявения за обществено обсъждане проект на Правила за

Пълна предварителна оценка на въздействието на Законопроект за браншовите организации на земеделски производители и преработватели на земеделска продукция

ОТНОСНО: Становище на Съюза за стопанска инициатива в хода на обществена консултация относно извършването на пълна предварителна оценка на въздействието

Oбсъждане проект на Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

ОТНОСНО: Становище на Съюза за стопанска инициатива до Министъра на регионалното развитие и благоустройството и до Министъра на финансите по