Skip links

Европейският съюз ще осигури 57.5 милиона евро за финансиране на програма Еразъм+ Спорт през 2020 г.

Европейският съюз ще осигури 57.5 милиона евро за финансиране на програма Еразъм+ Спорт през 2020 г. Това са 7.8 милиона евро повече отколкото бяха отпуснати през 2019 г.

За периода 2021-2027 г. е предложено увеличение на бюджета за спорт и разширяване на обхвата за подпомагане. Това ще даде още по-големи възможности, както за създаването на устойчиви политики, така и за спортистите, треньорите, различни организации и всички български граждани.

Българските спортни организации също имат възможност да кандидатстват за финасиране, а какви са възможностите за това ще бъде презентирано на 29 февруари в 13:00 часа в Конферентната зала на НСА „Васил Левски”. Какъв е обхватът на мащабната програма на Европейския съюз Еразъм+ в сферата на спорта ще бъде подробно обяснено от представители на Асоциацията за развитие на българския спорт.

По време на събитието ще бъдат представени и първите резултати по проект „Добро управление в спорта“ (#GoodGovernanceSport), координиран от Асоциация за развитие на българския спорт и съфинансиран по програма „Еразъм+“ Спорт на Европейската комисия и в съвместно партньорство на 7 държави. Проект #GoodGovernanceSport има за цел да намери начин за анализиране, събиране и промотиране на добри практики за подходяща видимост на взети и направени решения, отговорни органи и прозрачност на спортните организации в Европа и партньорските държави. Част от резултатите по проекта, които представляват обширно проучване на интернет страниците на 56 спортни организации на национално и Европейско ниво, целящо да установи до каква степен спортните структури гарантират прозрачност на взетите решения и финансовите операции, които изпълняват са вече във финален етап.

Всички представители на спортни организации са поканени да се запознаят с възможностите за финансиране в сферата на спорта по програма Еразъм+ на Европейския съюз.