Skip links

Подводни камъни на пътната карта

Създаването на Национална пътна карта на висшето образование предвиждат промените в Закона за висшето образование. Те вече са обнародвани в Държавен вестник и засягат определянето на професионалните направления, които са нужни за съответните региони. Според доц. Стефка Калева, зам.-ректор на Шуменския университет, картата би трябвало да промени дисбалансите в системата на висшите училища у нас, но нейното създаване ще стане с едноличното решение на министъра на образованието и науката.

„Аз лично не приемам такава позиция, защото смятам, че това е едно изключително важно и отговорно решение, засягащо не просто бъдещето на висшето образование в страната, но бъдещето в регионите, в които са разположени висшите училища. В този му вид законът предвижда картата да бъде изработена от министъра, който все пак е политическо лице и един човек. Колкото и да е съвършен, колкото и да е голям експерт министърът, той все пак е човек и може да сгреши“, посочи тя.

Според доц. Стефка Калева, в изготвянето на Националната пътна карта на висшето образование ще се включат синдикатите и работодателските организации. По този начин за академичната общност този процес ще се извърши в пълна секретност и без национален консенсус.