Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Подводни камъни на пътната карта

Създаването на Национална пътна карта на висшето образование предвиждат промените в Закона за висшето образование. Те вече са обнародвани в Държавен вестник и засягат определянето на професионалните направления, които са нужни за съответните региони. Според доц. Стефка Калева, зам.-ректор на Шуменския университет, картата би трябвало да промени дисбалансите в системата на висшите училища у нас, но нейното създаване ще стане с едноличното решение на министъра на образованието и науката.

„Аз лично не приемам такава позиция, защото смятам, че това е едно изключително важно и отговорно решение, засягащо не просто бъдещето на висшето образование в страната, но бъдещето в регионите, в които са разположени висшите училища. В този му вид законът предвижда картата да бъде изработена от министъра, който все пак е политическо лице и един човек. Колкото и да е съвършен, колкото и да е голям експерт министърът, той все пак е човек и може да сгреши“, посочи тя.

Според доц. Стефка Калева, в изготвянето на Националната пътна карта на висшето образование ще се включат синдикатите и работодателските организации. По този начин за академичната общност този процес ще се извърши в пълна секретност и без национален консенсус.