Skip links

Новини

Международна конференция „Преосмисляне на транспорта. Към чиста и приобщаваща мобилност“ 27–30 април 2020 г., Хелзинки, Финландия

TRA, Транспортната изследователска арена, е най-голямата европейска научноизследователска и технологична конференция за транспорт и мобилност. През 2020 г. TRA ще

Над 200 наши фирми ще обучат персонала си и ще привлекат безработни Схемата е на стойност 33 млн. лв.

В рамките на тази година започна изпълнението на 205 проекта по схемата „Умения“ на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“/ОПРЧР/,

Европейският съюз заслужава доказан бъдещ бюджет

МФР трябва да се съсредоточи върху екологията, цифровизацията и конкурентоспособността, за да осигури благосъстояние. Преди извънредния Европейски съвет относно следващата