Skip links

Закон за климата: Необходим е по-силен акцент върху МСП

Новият закон се основава на стабилни принципи, но липсват инструменти, които да гарантират, че МСП могат да то изпълнят.

След представянето на новия Закон за климата, SMEUnited потвърждава основните принципи, които са в основата на дейността на Комисията за постигане на неутралитет на климата най-късно до 2050 г. Въпреки това, отчитайки ключовата роля на МСП за благосъстоянието и социалното сближаване в ЕС, SMEUnited призовава настоятелно институциите на ЕС да предвидят специфични оценки на въздействието върху МСП по пътя до 2050 г. Освен това, Законът за климата следва да гарантира дългосрочна сигурност и да бъде придружен от конкретни мерки, позволяващи на МСП успешно да преминат към по-екологичен ЕС.

„Положително е, че новият Закон за климата изрично се отнася до конкурентоспособността на икономиката на ЕС, достъпността на енергията и сигурността на доставките, както и най-добрите налични и научни доказателства като ключови елементи от пътя за постигане на климатична неутралност“, обяви президента Албан Магияр след представянето на предложението на Комисията. „Това са въпроси, които винаги сме подчертавали в становищата си по Закона за климата, заедно с други важни понятия, като технологична неутралност в иновациите и обсъждане на международните усилия за спазване на парижкото споразумение“, коментира той. „Доволен съм, че тези понятия са поставени ясно в основата на стратегията за достигане на климатичен неутралитет в ЕС най-късно до 2050 г. Борбата срещу изменението на климата трябва да бъде възможността да направим ЕС подходящ за световна конкуренция през следващите десетилетия – с две думи, да си годен означава да станеш лидер на процъфтяваща устойчива икономика! “

„Без пълно участие на всички сектори и компоненти на нашето общество, зелената революция ще предизвика вълнения и по-дълбоки популистични чувства в държавите-членки, което ще подкопае европейската интеграция и постигането на крайната цел. Не можем да си позволим да изоставим цели области в този процес и особено МСП, работещи там! “.

„Законът за климата обаче не успя да оцени, че МСП са ключът към успеха на всяка инициатива за по-устойчив ЕС, било то в борбата срещу изменението на климата или постигането на кръговата икономика! Ето защо, той трябва да предвиди специфични оценки на въздействието на МСП за всяка инициатива, насочена към постигане на неутралитет върху климата“, подчерта президентът и добави, че „освен това, Законът за климата трябва да гарантира дългосрочна сигурност и да бъде придружен от стратегия за създаване на благоприятна рамка, позволяваща на МСП да извършат прехода към по-екологични бизнес модели! Това би им позволило да останат на пазара, осигурявайки работни места и устойчив растеж. Имам предвид по-лесния достъп до финансиране, техническата помощ на местно равнище, повишаването на квалификацията и преквалифицирането на работната сила и целенасочената информация относно възможностите за неутрални климатични условия “.