Skip links

„Зелената сделка“ на ЕС – бич или нови възможности за транспорта

Обемът на товарните превози ще се увеличи с 300% през следващите 30 години, прогнозират от Международния транспортен форум (ITF) последните 10 години климатичната криза се задълбочи. Днес политиките за преодоляването й са основна тема за политици, учени, цели правителствата, но и за обществото в ЕС. Ето защо „Зелената сделка“ се превърна в основен политически приоритет на ЕС в сферата на околната среда, енергетиката, индустрията и научните изследвания.

Новата „Зелена сделка“ на Европейския съюз си поставя амбициозната задача за постигане на нулеви емисии до 2050-а. Целта е заложена в Закон за климата, който ще се обсъжда този месец.

Как обаче ще се отрази всичко това на транспорта и на родните превозвачи?

От Съюза на международните превозвачи очакват преструктуриране на бизнес моделите в транспорта. „От една страна, България е държава с по-слаба икономика, а от друга – с изключително силен международен транспорт. Така че няма как да не бъдем потърпевши. И това, освен че ще засегне международния ни транспорт, ще е удар по брутния вътрешен продукт на нашата икономика“, твърди Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи.

Европейската комисия (ЕК) ще преразгледа стандартите за въглероден диоксид в автомобилния транспортен сектор и ще премине към превозни средства с нулеви емисии в периода след 2030 г., до края на въпросното десетилетие. Това е съобразено с новата „Зелена сделка“ на Европейския съюз (ЕС). Всеки друг вид транспорт може да очаква налагането на подобни мерки през следващите пет години.

Примката около замърсителите на въздуха и околната среда в Европа се затяга. Новата „Зелена сделка“ на Европейския съюз си поставя амбициозната задача за постигане на нулеви емисии до 2050-а. Целта е заложена в

Закон за климата,

който ще се обсъжда след месец, а заедно с него ще започне успоредна промяна в директивите за възобновяемата енергия, за енергийната ефективност, за използването на земята и за търговията на емисии. Постигането на климатичен неутралитет на Европа ще разтърси познатия обществен ред и ще пренареди развитието към кръговата икономика, намаляване на потреблението на сградите, биоразнообразието, земеделието и иновациите.

И тук стигаме до транспорта, който ще продължава да движи света, но ще трябва да посреща все по-нарастващите нужди от потребление и мобилност. Според Международния транспортен форум (ITF) и Международния съвет за чист транспорт (ICCT) обемът на товарните превози ще се увеличи с 300% през следващите 30 години.

Как автомобилният превоз на стоки и пътници може да помогне за постигане на целите за климата е въпрос, който остава открит.

Сегашната цел на ЕС пред автомобилните производители е

да сведат емисиите до 95g CO2/km

до края на следващата година. Очаква се новите автомобили в Европа да станат с нулево замърсяване вероятно към 2030 г. Електрическите автомобили ще бъдат стимулирани с развиване на мрежата от зарядни станции, която да е толкова гъста, че да осигури безпроблемно пътуване. Биогоривата и въглеродът ще бъдат промотирани за самолети и превози там, където не е възможна електрификация.

Противно на общоприетото мнение – търговският автомобилен транспорт не е най-големият производител на CO2 в сравнение с другите видове транспорт. Проучване в Германия показва, че 40-тонен дизелов камион оставя с 30% по-малък въглероден отпечатък от дизелов вагон и наполовина по-малко спрямо електрически влак, ако се вземат предвид общите разходи за въздействие на икономическите дейности върху околната среда.

Решението: Новите камиони спестяват от 600 до 1000 лв. само от гориво

На масата са три решения, които могат да осигурят постигане на нетни нулеви емисии, като в същото време отговарят на прогнозирания ръст в обема на товарните товари. Изчислено е, че един литър дизел може да съхранява 120 пъти повече енергия от литиевата батерия. Само CNG, LNG и водород предлагат конкурентна енергийна мощ и когато говорим за превоз на товари, тези горива са по-гъвкавите и ефективни варианти за гориво за по-тежки превозни средства на по-дълги разстояния. Ако се използват превозни средства с голям капацитет, това представлява най-бързият начин за намаляване на емисиите на CO2 с до 40%. Новите модели вече са достатъчно гъвкави и маневрени, за да оперират и в по-тесни пространства.

Замяната на три камиона с две превозни средства с голям капацитет би намалила европейския автопарк с над 2 милиона единици, което се равнява на 30% по-малко трафик по пътищата.

И не на последно място – дигитализирането и технологиите за свързаност позволяват да се намали драстично времето, разходите и емисиите, като камионите избягват задръстванията и необосновано дългия престой по границите. Такива камиони вече се движат по пътищата на България и обслужват градската логистика, регионалните превози и дълги дестинации. Такива например са новите модели на „Скания“ на метан (CNG), които ще бъдат показани на Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО (11-15 май на Летище Стара Загора) и на международното изложение за тежкотоварни автомобили TRUCK EXPO 2020(11-13 юни, Пловдив, на територията на Международния панаир). Специалистите твърдят, че преминаването към такива возила не е скъпо – те спестяват от 600 до 1000 лв. на месец само от гориво през пробег от 10 000 км при запазени работни характеристики. Въпрос на технологии и визия за енергийния микс на бъдещето в транспорта.