Skip links

Икономика и Образование

Европейски икономически и социален комитет – Европейски семестър: ЕИСК приема позиция относно икономическите приоритети за 2020 г.

Европейската зелена сделка трябва да доведе до повишаване на икономическия просперитет и сближаване. Устойчивият растеж трябва да бъде основен приоритет.